گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نفت - دانلود رایگان
دانلود رایگان


گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نفت - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نفت

دانلود رایگان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نفتعنوان: گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نفت
دانشکده آموزش– گروه حسابداری
عنوان گزارش: کارآموزی در واحد حقوق و دستمزد شرکت نفت مسجد سلیمان
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 77
قسمتی از متن:
به طور کلی حقوق برای کارمند و دستمزد برای کارگر می باشد.
حسابداری شامل موارد زیر می باشد:
1.حسابداری عمومی(شامل دو قسمت است حقوق و دستمزد-خزانه).
2.حسابداری مالی که از پرداختي ها و دفاترمالي تشکیل شده است و خود پرداختها از دو قسمت جاری-سرمایه ای تشکیل می شود.
3.حسابداری کنترل شامل(حسابداری اموال-سند رسی) می باشد.
4.حسابداری بودجه دارای(بودجه جاری و سرمایه ای).
حقوق و دستمزد دارای معانی می باشند. حقوق برای کارمند زیر نظر سازمانی که مشغول به کار در آن می باشند و برای کارمندان یک کشور بازنشستگی در نظر گرفته و آن زیر امور صندوق های بازنشستگی وزارت نفت می باشد که ماهیانه 6% از پایه و حقوق کارمند و از آن بدی آب و هوا، فوق العاده ویژه کسر می شود و به حساب امور صندوق ها واریز شده و ماهیانه به حساب شخص واریز می گردد.
در حسابداری حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت و گاز مسجدسلیمان حقوق و دستمزد از هم تفکیک داده شده اند و حقوق را به کارمندان اطلاق می دهند که به صورت ماهانه برای آنها محاسبه می شود و عبارت دستمزد برای کارگران به کار می رود که به صورت روزانه برای آنها در نظر گرفته می شود. و نرخ روزانه هر کارگر هر ساله از سوی اداره کار به شرکت اعلام می گردد که مبنای پایه دستمزد کارگران می باشد.
دستمزد برای کارگران که زیر نظر قانون کار می باشد یعنی کارگران زیر نظر کارفرما در شرکت نفت مشغول به کارند و دارای بیمه بیکاری می باشند حقوقشان را از اداره تأمین اجتماعی(نسبت به سابقه کارکردشان که باید تکمیل باشد) دریافت می کند.
فهرست مطالب:
فصل اول
عناوین
صفحه
مقدمه
13
تاریخچه
17
فصل دوم
تأسیس شرکت و موضوع آن
19
حقوق و اختیارات شرکت
20
پیش پرداخت هزینه
21
حسابداری اعلامیه ها(فی مابین شرکت ها)
22
نحوه خرید کالا در انبار
24
مالیات
25
طریقه محاسبه مالیات
25
برگ حضور و غیاب کارگران
25
1- حقوق و کارمندان
27
1-1 تعریف کارمند
27
1-2 تعریف حقوق
27
1-2-1 فوق العاده بدی آب و هوا(جنوب)
27
1-2-2 فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی(اقلیمی)
27
عناوین
صفحه
1-2-3 فوق العاده ویژه
28
1-2-4 فوق العاده کارگاهی
28
1-2-5 فوق العاده شغل(حق مقام)
29
1-2-6 فوق العاده جذب
29
1-3 ساعت و برنامه کار
29
1-3-1 حضور در محل کار-رعایت برنامه و اوقات کار
29
1-3-2 عدم حضور در محل کار
30
1-3-3 برنامه کار عددی واحدهای اداری و عملیاتی و کارگاه ها
30
1-3-4 ساعت کار ادارات مرکزی
30
1-3-5 نوبت کاری
31
1-3-5-1 ساعات و برنامه نوبت کاری
31
1-3-6 ساعت و برنامه کار طرح اقماری
32
1-3-7 برنامه نوبت کاری غیر منظم و ثابت(دائم)
32
1-4 مزایا و طرحهای رفاهی
32
1-4-1 انواع وام ها
32
1-4-2 صندوق تأمین آتیه کارکنان
33
1-4-3 شرایط مشارکت و میزان حق عضویت کارکنان
33
1-4-4 طرح بازنشستگی کارمندان
33
1-4-4-1 بازنشستگی عادی
34
عناوین
صفحه
1-4-4-2 بازنشستگی قبل از موعود به اختیار کارمند
34
1-4-5 پاداش پایان خدمت کارمندان
35
1-4-6 هدیه و تقدیر کارمندان بازنشسته
36
1-4-6-1 میزان هدیه
36
1-5 دستمزد کارگران
36
1-5-1 محاسبه اضافه دستمزد کارگران در سال
36
1-6 نحوه حضور و غیاب کارگران
38
2- مناقصات
40
طبقه بندی انواع مناقصات
40
سازمان دهی مناقصات
40
کمیسیون مناقصه
40
وظایف کمیسیون مناقصه
41
هیأت رسیدگی به شکایات
42
وظایف هیأت رسیدگی به شکایات
42
برگزاری مناقصات
42
فرآیندهای برگزاری مناقصات
42
تأمین منابع مالی
43
روش های انجام مناقصه
43
ارزیابی کیفی مناقصه گران
44
عناوین
صفحه
فراخوان مناقصه
45
اسناد مناقصه
46
ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
46
شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
47
ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
48
ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
48
ماده 21-انعقاد قرارداد
49
ماده 22-شرایط ارسال اسناد و مکاتبات
49
ماده 23-مستند سازی و اطلاع رسانی
49
ماده 24-تجدید و لغو مناقصه
50
نحوه رسیدگی به شکایات
51
ماده 26-نحوه برگزاری مناقصه محدود
52
وظایف و مسئولیت ها
53
رئیس بازرسی انبار
53
رئیس عملیات انبارها
55
رئیس اداره کل/ اداره تدارکات کالا و انبارها/معاونت بازرگانی کالا/ مدیر عملیات
55
رئیس خدمات مکانیزه، طرحها و روشهای شرکت کالای نفت تهران
55
مراحل اجرائی
56
نحوه بازرسی اقلام انبارهای مکانیزه
56
عناوین
صفحه
اسناد مورد استفاده جهت بررسی و شمارش موجودی
59
سند درخواست چاپ و آماده ساز گزارش بررسی و شمارش کالا(MT 08)
59
1-نوع سند DOC TYPE
59
2- رمز مدیریت MG.CODE
59
3- شماره انبار STORE NO
59
4-رمز سازمانی ADMIN
60
5-شروع شماره درخواست REQUEST FROM
60
6- نوع انتخاب SELECTION TYPE
61
7-شماره طبقه بندی، شماره قلم شروع MESC/ITEM FROM
62
8-نوبت شمارش COUNT TRUN
62
9-تاریخ درخواست چاپ DATE REQUEST TO PRINT
62
10-شماره سند درخواست COUNT REQUEST
62
اصلاح سند درخواست چاپ و آماده سازی گزارش کالا(MT 08 A)
62
ابطال/حذف سند درخوسات چاپ و آماده سازی گزارش شمارش کالا(MT 08 D)
63
نحوه تنظیم سند شمارش رایانه ای MT 08
63
فصل سوم
فرم ها و ضمائم مربوط به حقوق و دستمزد شرکت نفت مسجدسلیمان
فرم ها و ضمایم
68
یک نکته ی مهم درمورد کلیه اسناد (کارگری و کارمندی و...)
68
فرم های مربوط به کارمندان (مخصوص کارمندان )
68
برگه ی اعلام پرداخت کارمندان
68
عناوین
صفحه
برگ اعلام کسور کارمندان
70
برگ اعلام وام کارمندان
71
فرم های مربوط به کارگران
72
صورت دستمزد/حقوق و مزایا
72
برگ پرداخت/برداشت فوق العاده و کسورات ثابت و متغیر دستمزد کارگران
73
برگ تعدیل و اصلاح اطلاعات وام کارگران(فرم 049 د)
74
برگ کسر اقساط وام کارگران (فرم 042 د)
75
برگ حضور و غیاب کارگران
76
فرم های مشترک بین کارگران وکارمندان
76
سندپرداخت
77
برگ اصلاح یا حذف اشتباهات ویرایش سیستم های حقوق ودستمزد
78


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نفت


کارآموزی در واحد حقوق و دستمزد


حسابداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت فایل گزارش کارآموزی حسابداری در شركت ملی نفت ایران ...

دریافت فایل گزارش کارآموزی حسابداری در شركت ملی نفت ایران - پرداخت و دانلود آنی
.

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت نفت 2 - دانلود پایان نامه های حسابداری

بررسی انواع نقل و انتقالات در انبار و ثبت های مربوطه به هریک از نقل و. نقل و
انتقالات در مبحث کالاهای استاندارد و غیر استاندارد. کاربرد سیستم در حسابداری
کالا.

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت نفت - میهن فایل

22 فوریه 2017 ... گزارش-کارآموزی-حسابداری-شرکت-نفت گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شركت
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، بخشی از متن: شركت ملي پخش ...

پروژه حسابداری شرکت – آرتیکل فا

3 فوریه 2017 ... دانلود (پروژه سیستم حسابداری شرکت نفت مسجد سلیمان) لحظات خوشی را ... خرید و
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرز نشینان ...

دانلود نمونه گزارش کارآموزی رشته حسابداری شرکت نفت - یونی سلس

دانلود نمونه گزارش کارآموزی رشته حسابداری شرکت نفت.

... گزارش کارآموزی حسابداری شرکت نفت # وبلاگ یاد

لینک پرداخت و ... *پایین مطلب*. فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت).
تعداد صفحه :31. بخشی از متن مقاله. مقدمه. استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم
نظری ...

للبیت | گزارش کارآموزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی | جستجو |

سر حرفمون موندیم و گزارش کارآموزي حسابداری در شرکت تعاونی را آماده نمودیم فقط با
پرداخت مبلغی بسیار ناچیز به صورت آنلاین می توانید گزارش کارآموزي حسابداری ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت نفت - پروژه دات کام

1 آگوست 2011 ... عنوان مقاله : گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت نفت قالب بندی : PDF قیمت
... برچسبشرکت ملی پخش فراورده های نفتی فایل گزارش کاراموزی ... اگه میشه
گزارش کازآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت رو هم در سایت قرار دهید.

تجارت ایران | دانلود گزارش کارآموزی

رشته کامپیوتر گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری (امنیت) گزارش کارآموزی ...
کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش (حقوق و دستمزد) گزارش کارآموزی شرکت آسمان ...
صنعتی هنکل گزارش کار در شرکت آب و فاضلاب گزارش کارآموزی در شرکت نفت ...

دانلود گزارش و پروژه کارآموزی کارورزی دانشجویی و دانش آموزی

کارن کارآموزی | دانلود نمونه گزارش کارآموزی و پروژه کارورزی و دانلود گزارش ... عمران ،
دانلود کارآموزی رشته کامپیوتر ، دانلود گزارش کارورزی حسابداری و سایر رشته ها ....
گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی در شرکت پالایش نفت تهران.

گزارش کارآموزي شرکت توليد اجاق گاز | برفی - کلیک کنید

گزارش کار آموزی شرکت تولید اجاق گاز – دانلود گزارش کارآموزی گزارش ... 10
آگوست 2016 . ... دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در کارخانه والا صنعت - مقاله
معرفي شرکت .... گزارش کارآموزی شرکت ملی نفت ایران شهرستان گچساران …
سیستم ...

PDF: کارآموزی حسابداری در شرکت نفت - مقالات مرتبط

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی: ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻣﻘﺪﻣﻪ 1
... ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮی.

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت نفت - ایران دانلود

4 ژانويه 2017 ... گزارش-کارآموزی-حسابداری-شرکت-نفت گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، بخشی از متن: شرکت ملی پخش ...

لیست کامل گزارش کارورزی و کارآموزی - دنیای پایان نامه و مقالات آماده

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل 99 ص. 15. ... گزارش
کارورزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی در شرکت پالایش نفت تهران 52ص. 97.

گزارش کارآموزی - پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی،

304) گزارش کارآموزی دوره حسابداری در شرکت هومهر 60ص ... 363) گزارش کارورزی
بازرسی فنی خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ایران و تأسیسات شركت نفت 55 ص.

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت - درخواست مقاله!

1 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت مقدمه استانداردهای حسابداری بر مبنای
مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری ...

هفته سوم مرداد 1392 - بزرگترین دانلود گزارش کاراموزی و مقاله

چکیده: صنايع مادر بخصوص نفت، گاز و صنعت در حال رشد پتروشيمی، ملزم به توجه
به اثرات منفی بر .... گزارش کارآموزی حسابداری شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب.

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت

7 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت مقدمه استانداردهای حسابداری بر مبنای
مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری ...

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت نفت - ایران دانلود

4 ژانويه 2017 ... گزارش-کارآموزی-حسابداری-شرکت-نفت گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، بخشی از متن: شرکت ملی پخش ...

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت - فروش مجازی فایل

صنعت نفت حسابداری شركت نفت امور برنامه ریزی و بودجه دانلود گزارش کارآموزی
رشته حسابداری در شرکت نفت خرید گزارش کارآموزی رشته حسابداری انجام گزارش ...

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نفت - داک لینک

عنوان: گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نفت دانشکده آموزش ndash; گروه
حسابداری عنوان گزارش: کارآموزی در واحد حقوق و دستمزد شرکت نفت مسجد سلیمان
قالب بندی: ...

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت - درخواست مقاله!

1 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت مقدمه استانداردهای حسابداری بر مبنای
مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری ...

گزارش کارآموزی حسابداری شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب - برگزیده ها

گزارش کارآموزی حسابداری شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب. چکیده: در این گزارش
مراحل سه گانه اصلی اسناد از کنترل تا پرداخت که شامل صدور چک می باشد مورد بررسی
...

تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی حسابداری شرکت نفت | جستجو در ...

تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی حسابداری شرکت نفت در بین اطلاعات و محتوای ...
ParsiBlog.com/Posts/4170/گزارش کارآموزي حسابداري در شرکت بيمه پاسارگاد/ ...

گزارش کارآموزی - پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی،

304) گزارش کارآموزی دوره حسابداری در شرکت هومهر 60ص ... 363) گزارش کارورزی
بازرسی فنی خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ایران و تأسیسات شركت نفت 55 ص.

للبیت | گزارش کارآموزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی | جستجو |

سر حرفمون موندیم و گزارش کارآموزي حسابداری در شرکت تعاونی را آماده نمودیم فقط با
پرداخت مبلغی بسیار ناچیز به صورت آنلاین می توانید گزارش کارآموزي حسابداری ...

PDF[گزارش کارآموزی در یک شرکت حسابداری] شبکه مقاله

ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﺪ آﺑﮕﺴﺘﺮ ﺗﻬﺮان. ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ: ﺣﺴﺎﺑﺪاری ....
رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮی ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ.

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت - درخواست مقاله!

1 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت مقدمه استانداردهای حسابداری بر مبنای
مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری ...

نتیجه گیری گزارش کارآموزی حسابداری - انتخاب ویژه بلاگ ویژه 24

نتایج جستجو برای: نتیجه گیری گزارش کارآموزی حسابداری ... حسابداری ، جمع
بندینتیجه گیری گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت خصوصی یا حوزه گزارش
گیری .

کارآموزی حسابداری در شركت نفت

21 مارس 2016 ... کارآموزی حسابداری در شركت نفت; شرکت نفت; استانداردهای حسابداری; صورتهای مالی
در شركت ... گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت

PDF: کارآموزی شرکت پالایش و پخش نفت | ناین پروجکت!

ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﭽﺴﺎران q. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻫﺪاف و ... ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی
رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮی. ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ...

گزارش كارآموزي در شركت نفت

ظرفیت روزانه ۴۰٫۰۰۰ بشکه (معادل ۲ میلیون تن در سال) نفت خام، توسط شرکت U.O.P
... دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نفت رشته حسابداری. تمامی گزارش هی کارآموزی ...

دانلود گزارش کاراموزی

9 ژانويه 2016 ... گزارش کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی · گزارش کارآموزی حسابداری تولید شکلات
· کارآموزی ... گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی

گزارش کارآموزي شرکت توليد اجاق گاز | برفی - کلیک کنید

گزارش کار آموزی شرکت تولید اجاق گاز – دانلود گزارش کارآموزی گزارش ... 10
آگوست 2016 . ... دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در کارخانه والا صنعت - مقاله
معرفي شرکت .... گزارش کارآموزی شرکت ملی نفت ایران شهرستان گچساران …
سیستم ...

دانلود گزارش کاراموزی

9 ژانويه 2016 ... گزارش کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی · گزارش کارآموزی حسابداری تولید شکلات
· کارآموزی ... گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت نفت - فایلود

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، بخشی از
متن: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال 1307 (1928ميلادي) تشكيل ...

پروژه حسابداری شرکت – آرتیکل فا

3 فوریه 2017 ... دانلود (پروژه سیستم حسابداری شرکت نفت مسجد سلیمان) لحظات خوشی را ... خرید و
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرز نشینان ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت نفت - پروژه دات کام

1 آگوست 2011 ... عنوان مقاله : گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت نفت قالب بندی : PDF قیمت
... برچسبشرکت ملی پخش فراورده های نفتی فایل گزارش کاراموزی ... اگه میشه
گزارش کازآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت رو هم در سایت قرار دهید.

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نفت - بهترین و سریعترین ...

20 آگوست 2016 ... تأسیس شرکت و موضوع آن. حقوق و اختیارات شرکت. پیش پرداخت هزینه. حسابداری
اعلامیه ها(فی مابین شرکت ها). نحوه خرید کالا در انبار. مالیات.

دانلودپروژه حسابداری باعنوان گزارش کارآموزی در شركت ملي پخش ... - کندو

اين شركت يكي از شركت‌هاي فرعي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
بوده كه هزينه‌هاي آن در قالب بودجه تعيين شده تأمين مي‌گردد و بر اساس اساسنامة خود به ...

گزارش كارآموزی حسابداری در شركت نفت بایگانی | P3020.com ...

عنوان پروژه : گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نفت. مرتبط با درس : کارآموزی.
تعداد صفحات فایل : ۴۷. فرمت فایل : Microsoft Office Word 2003. مرتبط با رشته :
...

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت | بیسترینها

خدایا شکرت به خاطر تنم که سالم است و روحم که جویای توستعنوان اصلی محصول :
دانلود گزارش کارآموزي رشته حسابداري در شرکت غذاییسلام بر پژوهشگر گرامی ، شما
...

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت - اخبار و تازه ها و قوانین ...

5 جولای 2015 ... گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت استانداردهای حسابداری بر مبنای
مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است مفاهیم نظری مزبور…, ...

نتیجه گیری گزارش کارآموزی حسابداری - انتخاب ویژه بلاگ ویژه 24

نتایج جستجو برای: نتیجه گیری گزارش کارآموزی حسابداری ... حسابداری ، جمع
بندینتیجه گیری گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت خصوصی یا حوزه گزارش
گیری .

گزارش کارآموزی - پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی،

304) گزارش کارآموزی دوره حسابداری در شرکت هومهر 60ص ... 363) گزارش کارورزی
بازرسی فنی خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ایران و تأسیسات شركت نفت 55 ص.

گزارش کارآموزی حسابداری شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب - برگزیده ها

گزارش کارآموزی حسابداری شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب. چکیده: در این گزارش
مراحل سه گانه اصلی اسناد از کنترل تا پرداخت که شامل صدور چک می باشد مورد بررسی
...

للبیت | گزارش کارآموزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی | جستجو |

سر حرفمون موندیم و گزارش کارآموزي حسابداری در شرکت تعاونی را آماده نمودیم فقط با
پرداخت مبلغی بسیار ناچیز به صورت آنلاین می توانید گزارش کارآموزي حسابداری ...

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت نفت - میهن فایل

22 فوریه 2017 ... گزارش-کارآموزی-حسابداری-شرکت-نفت گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شركت
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، بخشی از متن: شركت ملي پخش ...

دانلود گزارش کاراموزی

9 ژانويه 2016 ... گزارش کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی · گزارش کارآموزی حسابداری تولید شکلات
· کارآموزی ... گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی

تحقیق و بررسی در مورد کارآموزي حسابداري شركت نفت – فایل می

3 روز پیش ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۳۵ مقدمه استانداردهاي حسابداري بر مبناي مفاهيم نظري ...

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون 5 | ایران نشر

نام گزارش: کارآموزی واحد بهره برداری مارون 5تعداد صفحات: 34 صفحهفرمت ... واحد بهره
برداری از مجموعه واحدهای بهره برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون می باشد.

دریافت گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی | جستجو | ياس

سر حرفمون موندیم و گزارش کارآموزي حسابداري در شرکت تعاوني را آماده نمودیم فقط با
پرداخت ... گزارش کارآموزي شیمی کاربردی سیالات برش در شرکت نفت بهران

دانلود نمونه گزارش کارآموزی رشته حسابداری شرکت نفت - یونی سلس

دانلود نمونه گزارش کارآموزی رشته حسابداری شرکت نفت.

گزارش کارآموزی حسابداری در شركت ملی نفت ایران

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد محقق گرامی،شما با جستجوی گزارش کارآموزی حسابداری در شركت ملی نفت ...

سامانه جایابی کارآموزان

کارآموز، سامانه جایابی کارآموزان. ... كاربران گرامي ضمن تشكر از سعه صدر شما به
اطلاع مي‌رساند كليه امور كارآموزي دانشجويان كمافي السابق ... شرکت آبپخش صنعت
جنوب.

گزارش کارآموزی اداره گاز | آربیتا فایل

24 فوریه 2017 ... گزارش کارآموزی شرکت گاز دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه
پرسشنامه .... لیست گزارش های کارآموزی رشته حسابداری – پارس پروژه ... ذخایر نفت و
گاز ایران در سال ۸۱ معادل ۲۷۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام برآورد …

یک فایل دانلود گزارش کارآموزي حسابداري شركت نفت - بازدید امروز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*. فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت).
تعداد صفحه :31. بخشی از متن مقاله. مقدمه. استانداردهاي حسابداري بر مبناي مفاهيم ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت نفت - پروژه دات کام

1 آگوست 2011 ... عنوان مقاله : گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت نفت قالب بندی : PDF قیمت
... برچسبشرکت ملی پخش فراورده های نفتی فایل گزارش کاراموزی ... اگه میشه
گزارش کازآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت رو هم در سایت قرار دهید.

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر شرکت فنی ی :: جستجو - صفحه نخست

گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب .... گزارش کارآموزي
رشته حسابداري در شرکت خوراک طيورفرمت فايل ي: .docفرمت فايل اصلي: docتعداد
...

دانلود رایگان گزارش کارآموزی شرکت تبلیغاتی |دنیای فایل های دانلودی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تبلیغاتی هنگام طراحان نواندیش. ...
گزارش کاراموزی شرکت نفت حفاری شمال،یک گزارش کارآموزی کامل و جدید که با فرمت
...

پروژه کارآموزی - ثبت آگهی رایگان

6 ا کتبر 2016 ... گزارش کارآموزی حسابداری شرکت صنعتی هنکل گزارش کار در شرکت آب و فاضلاب
گزارش كارآموزی در شركت نفت بیمارستان صنعت نفت مکانیک و ...

خرید آنلاین گزارش كارآموزی حسابداری پروژه پیمانكاری شركت حمل و نقل ...

13 ژانويه 2017 ... خرید آنلاین گزارش كارآموزی حسابداری پروژه پیمانكاری شركت حمل و نقل پیك سوخت
شرق ... دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شركت ... خرید
فایل( گزارش كارآموزی در شركت تجهیزات توربو كمپرسور نفت) ما ...

دریافت فایل گزارش کارآموزی حسابداری در شركت ملی نفت ایران ...

دریافت فایل گزارش کارآموزی حسابداری در شركت ملی نفت ایران - پرداخت و دانلود آنی
.

کارآموزی حسابداری شرکت نفت - دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله ...

4 فوریه 2012 ... فهرست مطالب: کارآموزی حسابداری شرکت نفت ... گزارش صورت ماليات بر درآمد حقوق
كاركنان27 ... کارآموزی حسابداری انبار شرکت آرین الکتریک.

دانلود رایگان گزارش کارآموزی شرکت تبلیغاتی |دنیای فایل های دانلودی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تبلیغاتی هنگام طراحان نواندیش. ...
گزارش کاراموزی شرکت نفت حفاری شمال،یک گزارش کارآموزی کامل و جدید که با فرمت
...

گزارش کارآموزی در شرکت حسابداری | جستجو | سی خبر

سر حرفمون موندیم و گزارش کارآموزي حسابداري در شرکت تعاونی را آماده نمودیم فقط با
..... توزیع فرآورده‌های نفتی و ایجاد فضای رقابتی میان گزارش کارآموزي شرکت ملی ...

پایان نامه، کارآموزی، استانداردها

10 فوریه 2017 ... دانلود گزارش کار اموزی حسابداری پیمانکاری شرکت مهندسین مشاور طرح توسعه بنیان
گزارش ... دانلود کارآموزی شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران

کارآموزی حسابداری در شرکت نفت—فروشگاه دانشجو

14 نوامبر 2016 ... دسته بندی: کارآموزی » نفت و گاز گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله ... گزارش
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت-30763 2016-11-16

گزارش كارآموزي در شركت نفت

ظرفیت روزانه ۴۰٫۰۰۰ بشکه (معادل ۲ میلیون تن در سال) نفت خام، توسط شرکت U.O.P
... دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نفت رشته حسابداری. تمامی گزارش هی کارآموزی ...

دانلود انواع گزارش کارآموزی - گزارش کارآموزی حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداری شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب. چکیده: در این گزارش
مراحل سه گانه اصلی اسناد از کنترل تا پرداخت که شامل صدور چک می باشد مورد بررسی
...

یک فایل دانلود گزارش کارآموزي حسابداري شركت نفت - بازدید امروز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*. فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت).
تعداد صفحه :31. بخشی از متن مقاله. مقدمه. استانداردهاي حسابداري بر مبناي مفاهيم ...

کارآموزی حسابداری در شرکت نفت رایگان - دانلود رایگان کارآموزی ...

دانلود رایگان کارآموزی حسابداری شرکت نفت-دانلود رایگان گزارش کار حسابداری
شرکت اب و فاضلاب روستایی.