بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده - دانلود رایگان
دانلود رایگان


بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده - دانلود رایگاندانلود رایگان جوشكاري زيرپودري به دليل ويژگي‌هاي خاص در ميان انواع روش‌هاي جوشكاري كاربرد فراواني در صنعت دارد. از مهم‌ترين مزاياي اين روش دارا بودن نفوذ و نرخ رسوب بالا

دانلود رایگان
بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد بر سختي منطقه مذاب در جوشكاري زير پودريجوشكاري زيرپودري به دليل ويژگي هاي خاص در ميان انواع روش هاي جوشكاري كاربرد فراواني در صنعت دارد. از مهم ترين مزاياي اين روش دارا بودن نفوذ و نرخ رسوب بالا همچنين ساختن آلياژ حين جوشكاري مي باشدكه موجب بهبود خواص مكانيكي، خوردگي، سايشي و غيره مي شود . يكي از راه هاي آلياژسازي ايجاد پوششي از تركيبات عناصر مورد نظر روي سطح قطعه كار مي باشد. از مهم ترين ويژگي هاي اتصال، درجه سختي آن است. در اين مقاله تاثير اضافه كردن پوششي از نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد در چهار سطح و يك نمونه عاري از اين مواد- با ثابت نگه داشتن ساير پارامتر هاي جوشكاري- بر سختي منطقه ي مذاب پرداخته شده است ؛و مشاهده گرديد كه اين ماده سختي رادر منطقه مذاب افزايش مي دهد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
جوشكاري زير پودري، سختي منطقه مذاب،نانو ذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد.


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجله علوم و فناوري جوشكاري ايران ، - Magiran

بررسي تاثير زمان لحيم كاري سخت فولاد به كاربيد سمانته توسط فيلر آلياژي مس-
... مدلسازي نفوذ جوش درجوشكاري زيرپودري درحضور نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده ...

فصلنامه شماره 46-تابستان 1395

18 آگوست 2016 ... ﻧﻴﺎز ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﻴﺪوار ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ. ﺳﺎل. 97. راه ..... ﺒﺎ ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻴﻠﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻓﺰودن ﻧﺎﻧﻮورق ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎز ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ، ﻳﻌﻨﻲ
ﻧﺎﻧﻮ وﻳﺴﻜﺮ و ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن از ﺳـﺒﻮس ...... دار ﻛﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان
ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ دارد ﻛﻪ دﻟﻴـﻞ. آن ...... ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﻮره ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ.

پر فروش ترین فایل ها - فورکیا

روش راه اندازی پروژه: 1- پس از خرید فایل آنرا دانلود نموده و فایل دانلود شده را از حالت ...
پایان نامه ارشد بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

1 فوریه 2015 ... آلاینده های سطحی و آلودگی آب های زیرزمینی استان مازندران Fulltext 40. ... آنالیز
کیفی آبهای ساحلی استان گیلان و بررسی تنوع گونه های .... اثر کاربرد لجن فاضلاب
تصفیه شده بر روی خصوصیات خاک، جذب عناصر سنگین و عملکرد گیاه جو 152. .....
ارزیابی ریسکهای زیست محیطی نانوذرات درمحصولات ارایشی Fulltext

مقالات حاوی کلیدواژه "جوشکاری زیر پودری" - جویشگر علمی فارسی (علم ...

بررسي تاثير نانو پودر اكسيد بور و متغيرهاي ورودي جوشكاري بر نفوذ جوش با
استفاده از ... بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد
بر ...

طرح های کاربردی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

... بررسی تاثیر داروی پنتاپرازول بر افزایش جذب آساکول در درمان بیماری های ...
مبتلا به سایکوز ناشی از مصرف متامفتامین بستری شده در بیمارستان فارابی
کرمانشاه ...... تجربی و مشکلات تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلال اینسومنیا و
افراد غیر ...... سطحی ویروس هپاتیت B (HBs Ag) در بز و اتصال آن به نانو ذرات سوپر
مغناطیس ...

دانلود فایل

ﺑﺮرﺳﯽ. اﯾﺰوﺗﺮم. ﻫﺎي. ﺟﺬب،. ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ. و. ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣ. ﯿﮏ. ﻧﺎﻧﻮﺟﺎذب. اﺻﻼح. ﺷﺪه. ﺟﻬﺖ. ﺣﺬف. رﻧﮕﺰاي. زرد.
راﮐﺘﯿﻮ. 15. ﻣﺤﺴﻦ. ﻇﻔﺮﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪي، ... Oxide with Response Surface Method ...
NCNNN2017-1484. ﺳﻨﺘﺰ. ﻧﺎﻧﻮذرات. ﮔﺎﻣﺎ. آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔ. ﺎده. از. ﭘﯿﺶ. ﻣﺎده. ﺑﻮﻫﻤﯿﺖ. و. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺳﻄﺢ.
وﯾﮋه .... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺧﻮاص. ﺣﺮارﺗﯽ. ﺑﯿﻮﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﻬﺎي. ﭘﻠﯽ. ﻻﮐﺘ. ﯿﮏ. اﺳﯿﺪ. ﺑﺎ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻧﺎﻧﻮ. رس. اﺻﻼح. ﺷﺪه. ﺑﺎ.
ﻻﻧﺘﺎﻧﯿﻮم.

بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید ...

جوشکاری زیرپودری به دلیل ویژگی‌های خاص در میان انواع روش‌های جوشکاری کاربرد
فراوانی در صنعت دارد. بررسی عددی سه بعدی جریان اطراف گروه پایه‌ی مثلثی با ...

های تخصصی برنامه ارائه مقاالت و نشست پانزدهمین کنگره ملی مهندسی ...

شده. در. پروژه. های. عسلویه. 6. -4. نشست. تخصصی مهندسی. شیمی. و. کارآفرینی. 6. -5
. نشست ..... بهینه سازی تجربی فرآیند جذب دی اکسیدکربن در. بستر سیال. 14:11.
– ... nanoparticles:Response surface ... بررسی تاثیر شرایط مختلف عملیاتی بر
خواص پلی اکریل ...... سنتز کرایوژل فوق متخلخل اصالح شده با نانوذرات بوهمیت.

فراخوان ارسال مقاله چهاردهمین کنگره ملی مهندسی - آخرین اخبار ایران و جهان

بررسی تجربی تاثیر رطوبت هوای ورودی بر انتقال حرارت و بازده حرارتی برج خنک
... بررسی اثر نانوذرات اکسید آلومینیوم بر ضریب نفوذ رنگ .... مطالعه جذب سطحی
یون دیسپرسیوم برروی نانولوله های کربنی چنددیواره اصلاح شده از محلولهای آبی ......
سنتز و تعیین خصوصیات نانومیله های بوهمیت: تاثیر سود وهیدروکسیدپتاسیم بر
...

فصلنامه شماره 46-تابستان 1395

18 آگوست 2016 ... ﻧﻴﺎز ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﻴﺪوار ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ. ﺳﺎل. 97. راه ..... ﺒﺎ ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻴﻠﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻓﺰودن ﻧﺎﻧﻮورق ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎز ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ، ﻳﻌﻨﻲ
ﻧﺎﻧﻮ وﻳﺴﻜﺮ و ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن از ﺳـﺒﻮس ...... دار ﻛﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان
ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ دارد ﻛﻪ دﻟﻴـﻞ. آن ...... ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﻮره ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ.

فصلنامه شماره 46-تابستان 1395

18 آگوست 2016 ... ﻧﻴﺎز ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﻴﺪوار ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ. ﺳﺎل. 97. راه ..... ﺒﺎ ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻴﻠﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻓﺰودن ﻧﺎﻧﻮورق ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎز ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ، ﻳﻌﻨﻲ
ﻧﺎﻧﻮ وﻳﺴﻜﺮ و ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن از ﺳـﺒﻮس ...... دار ﻛﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان
ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ دارد ﻛﻪ دﻟﻴـﻞ. آن ...... ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﻮره ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ.

1393 33 4 74 77 تهیه نانوذره های نقره توسط عصاره چهار گونه گیاهی و ...

بررسی خواص آنتی باکتریال سطوح دارای پوشش نانو ذرات نقره زیست سنتز شده با
... W.B., Zhang Y.,Surface Modification of Gold and Quantum dot Nanoparticles
with ..... مقدارهای کاملاً کوچک انتقال الکترون (ΔN) و تأثیر اندک جذب مولکول خردل در
.... کاتالیست CoMo/Alumina برپایه گاما آلومینای اکسترود از بوهمیت تهیه شده به ...

فایلگاه، نویسنده در فایلگاه - صفحه 4437 از 7014

چروك هاي ايجاد شده در طول لوله در مراحل ابتدايي فرآيند مي تواند با ادامه فرآيند سبب ....
بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد بر سختي ...

1393 33 4 74 77 تهیه نانوذره های نقره توسط عصاره چهار گونه گیاهی و ...

بررسی خواص آنتی باکتریال سطوح دارای پوشش نانو ذرات نقره زیست سنتز شده با
... W.B., Zhang Y.,Surface Modification of Gold and Quantum dot Nanoparticles
with ..... مقدارهای کاملاً کوچک انتقال الکترون (ΔN) و تأثیر اندک جذب مولکول خردل در
.... کاتالیست CoMo/Alumina برپایه گاما آلومینای اکسترود از بوهمیت تهیه شده به ...

بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد ...

9 ژانويه 2017 ... بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد بر سختي
منطقه مذاب در جوشكاري زير پودري. جوشكاري زيرپودري به دليل ...

Iran Glass Industry - مطالب عمومی

علاوه بر ویژگی های ذکر شده شیشه جزو مواد مقاوم بوده و قابلیت تحمل 3 میلیون پوند در
.... بررسی¬ها و پژوهش¬های علمی و تجربی می¬‌باشند و کاربردهای ویژه خود را دارند. .....
اکسید سدیم همچنین بر روی نقطه ی ذوب آلومینا تأثیر گذاشته و آن را پایین می آورد.
...... به اندازه کانالها و یا منافذ می باشد می تواند وارد شده و جذب سطحی حفره داخلی شود .

SnO2/Zn2SnO4 میکرو کروی: سنتز، تیمار حرارتی و کارائی ...

مورفولوژی نانومواد سنتز شده باFESEM بررسی شده است. ... –پیرازول-3-ان با
آلدهیدهای آروماتیک با استفاده از کاتالیزگر نانو ذرات بوهمیت، به کار گرفته شد. ...
بررسیهای ترمودینامیکی نشان دادند که فرایند جذب سطحی خود به خودی و گرماگیر می
باشد. ... اثر کامپوزیت در حذف کروم (VI) از محلول های آبی در مقادیر جاذب مختلف، pH
محلول، زمان ...

حذف آمونیاک از پساب با استفاده از سیستم هیبریدی فتوکاتالیست ...

بررسی تجربی و عددی تاثیر نسبت ابعادی لوله ها بر عملکرد گرمایی ... بررسی اثر
آرماتور برشی بر شکل پذیری و رفتار لرزه ای تیرهای کوپل در ... مطالعاتی در زمینه
تاثیر نانو ذرات بوهمیت جذب سطحی شده با وانادیم در فرایند جوشکاری زیر پودری

حذف آمونیاک از پساب با استفاده از سیستم هیبریدی فتوکاتالیست ...

بررسی تجربی و عددی تاثیر نسبت ابعادی لوله ها بر عملکرد گرمایی ... بررسی اثر
آرماتور برشی بر شکل پذیری و رفتار لرزه ای تیرهای کوپل در ... مطالعاتی در زمینه
تاثیر نانو ذرات بوهمیت جذب سطحی شده با وانادیم در فرایند جوشکاری زیر پودری

مقاله بررسي عملکرد شبکه‌هاي عصبي در تجديد آرايش شبکه‌هاي توزيع ...

در روش ارائه شده، با استفاده از الگوریتم ژنتیک داده‌های صحیح و دقیق لازم برای آموزش
... مقاله بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريک اسيد بر ...

مهندس سجاد شفیعی - وب سایت جامع دانش قابل استفاده برای دانشجویان و ...

به هر حال ساختار زنجیره ای جهت دار و کشیده به طور تجربی در پلیمرهای انعطاف پذیر
قابل .... اثر دیگری که به خاطر درجه ی بالای هم ترازی در این الیاف اتفاق می افتد این
است که ... برخی از انواع صلاح کننده های سطحی باید به پلی اتیلن اضافه شود تا آن را
به ..... براساس داده های منتشر شده بوسیله ی کمپانی دوپون ناحیه ی جذب نور بوسیله ی
...

در ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﻪ روش ﻧﺸﺎﻧﺪن و ﺳﻨﺘﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر - daneshir.ir

ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪ، درك ﺻﺤﻴﺢ. از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم رﺷﺪ. و ﺑﺮرﺳﻲ. ﺟﺰﺋﻴﺎت. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ در ﺣﻴﻦ رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻧﺠﺎم.
-. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ ... ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ. در اﻳﻦ ﺗﺤ. ﻘﻴﻖ از ﻣﻴﺎن روش. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎ. روش. TECVD ....
ﺑﻮﻫﻤﻴﺖ. ، آب و ﻟﻴﮕﺎﻧﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ از. ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻓﺎز. ﺧﺎرج ﺷﺪه و. Al+3. در ﺳﻄﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ ...
ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﺬب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪه. اﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ. ﻣﺎ. ﻧﺪه و در اﺛﺮ ﻧﻴﺮوي ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ.

مهندس سجاد شفیعی - وب سایت جامع دانش قابل استفاده برای دانشجویان و ...

به هر حال ساختار زنجیره ای جهت دار و کشیده به طور تجربی در پلیمرهای انعطاف پذیر
قابل .... اثر دیگری که به خاطر درجه ی بالای هم ترازی در این الیاف اتفاق می افتد این
است که ... برخی از انواع صلاح کننده های سطحی باید به پلی اتیلن اضافه شود تا آن را
به ..... براساس داده های منتشر شده بوسیله ی کمپانی دوپون ناحیه ی جذب نور بوسیله ی
...

Iran Glass Industry - مطالب عمومی

علاوه بر ویژگی های ذکر شده شیشه جزو مواد مقاوم بوده و قابلیت تحمل 3 میلیون پوند در
.... بررسی¬ها و پژوهش¬های علمی و تجربی می¬‌باشند و کاربردهای ویژه خود را دارند. .....
اکسید سدیم همچنین بر روی نقطه ی ذوب آلومینا تأثیر گذاشته و آن را پایین می آورد.
...... به اندازه کانالها و یا منافذ می باشد می تواند وارد شده و جذب سطحی حفره داخلی شود .

استفاده از یک روش نیمه تحلیلی در تحلیل ارتعاشات آزاد تیر باریک ...

بررسی اثر میدان مغناطیسی غیر یکنواخت بر جریان سیال بیومغناطیسمعادلات حاکم
با ... بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید بر ...

بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید ...

جوشکاری زیرپودری به دلیل ویژگی‌های خاص در میان انواع روش‌های جوشکاری کاربرد
فراوانی در صنعت دارد. AN OPTIMIZED FUZZY APPROACH TO TEMPERATURE ...

پایگاه خلاصه مقالات

9 ژانويه 2016 ... عمليات گرايي: بررسي رابطه معاني نمادها و مفاهيم فيزيکي با عمليات ... طبق اين
ديدگاه، محتواي قوانين تجربي است که عمليات متفاوت را به مفهومي واحد نسبت مي دهد.
.... بر اثر فرايندهاي بوکسيتي شدن درجازا از بازالت هاي قليايي تشکيل شده اند. ....
بار سطحي و اندازه نانوذرات به ترتيب با دستگاه زتا سايزر مالورن و ...

فروشگاه کالج پروژه دسرا

ذخیره شده ترجمه مقاله مقایسه بیوگازهای بهبود دهنده ی کارایی غشاهای ماتریس ... ترجمه
مقاله تقویت پلی وینیل کلرید اصلاح نشده با افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم . ......
ذخیره شده یکی از روش¬های جداسازی ترکیبات ناخواسته از گاز جذب سطحی می¬باشد. ...
همچنین در مقاله های مختلف اثر جذب گاز H2S توسط ذرات زئولیت مورد بررسی قرار ...

کاربردی

80038, بررسی اثر عصاره گیاه غاز یاقی بر فعالیت قلب مجزا شده موش صحرایی .....
86018, تهیه و بررسی خصوصیات میکرو ذرات حاوی داروی فورزماید و ارزیابی جذب
خوراکی ...... 91069, بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون در تصفیه آب های
سطحی ...... 92363, ساخت الیاف آنتی باکتریال توسط ذرات روی موجود نانو ذرات
بوهمیت بر ...

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه - symposia

بررسی اثرات نانوذرات نقره و آهن بر روی باکتری های باسیلوس سرئوس و سودوموناس
... از نانو کامپوزیت کایتوزاین اصلاح شده با پلی آنیلین: بررسی ایزوترم و
سینیتیک جذب ... ولتاژ (DVR) مبتنی بر مبدل چند سطحی با ساختار مدولار شده و
اتصال آبشاری (MMCC) .... بررسی تجربی تأثیرات مکش بر دنباله ایرفویل ناکا
0012.

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران فراخوان …

17 فوریه 2017 ... بررسی اثر نانو ذرات بر نفوذ جرم و حرارت در نانو سیالات پایه آبی ... بررسی ضریب
انتقال جرم فرایند جذب گاز co2 توسط نانو سیال آب Fe3O4 در حضور و .... نتایج
تجربی و ارائه مدل ترمودینامیکی برای محاسبه کشش سطحی محلول های پلیمری ....
تاثیر بوهمیت اصلاح شده در خواص غشای نانو کامپوزیت پلی اتر سولفون.

IRANIAN JOURNAL OF Science and Technology of Welding

... style="margin-right:-.35pt;" >در این مقاله اثر نانو ذرات بوهمیت جذب سطحی شده با ...
بر نفوذ جوش ناشی از جوشکاری زیرپودری مورد بررسی قرار گرفت. ... a good
agreement between the experimental data and the data obtained from the
network.

بررسی موانع انجام حسابرسی عملیاتی در سازمان تأمین اجتماعی استان ...

ساخت یک ابزار برنیشینگ و بررسی تجربی پارامترهای موثر بر فرآیند ... بررسی
تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید بر سختی منطقه ...

فروشگاه کالج پروژهبلاگ نیوز

ذخیره شده ترجمه مقاله مقایسه بیوگازهای بهبود دهنده ی کارایی غشاهای ماتریس ......
ترجمه مقاله نانو ذرات نقره غشاهای تحریک کننده نانو مرکب PDMS برای از بین ... شده
یکی از روش¬های جداسازی ترکیبات ناخواسته از گاز جذب سطحی می¬باشد. ... همچنین در
مقاله های مختلف اثر جذب گاز H2S توسط ذرات زئولیت مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده ... - پاییز دانلود

15 جولای 2015 ... برای دانلود مستقیم فایل بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با
بوريك اسيد بر سختي منطقه مذاب در جوشكاري زير پودري اینجا ...

حذف آمونیاک از پساب با استفاده از سیستم هیبریدی فتوکاتالیست ...

بررسی تجربی و عددی تاثیر نسبت ابعادی لوله ها بر عملکرد گرمایی ... بررسی اثر
آرماتور برشی بر شکل پذیری و رفتار لرزه ای تیرهای کوپل در ... مطالعاتی در زمینه
تاثیر نانو ذرات بوهمیت جذب سطحی شده با وانادیم در فرایند جوشکاری زیر پودری

مقاله بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک ...

مقاله بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید بر
سختی منطقه مذاب در جوشکاری زیر پودری, در کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

1 فوریه 2015 ... آلاینده های سطحی و آلودگی آب های زیرزمینی استان مازندران Fulltext 40. ... آنالیز
کیفی آبهای ساحلی استان گیلان و بررسی تنوع گونه های .... اثر کاربرد لجن فاضلاب
تصفیه شده بر روی خصوصیات خاک، جذب عناصر سنگین و عملکرد گیاه جو 152. .....
ارزیابی ریسکهای زیست محیطی نانوذرات درمحصولات ارایشی Fulltext

نقش اینترنت در تصمیم گیری های خرید سازمانی - صفحه اصلي

بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید بر سختی ...
دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع ...

نانو ذرات بایگانی - 7y7

جذب سطحی انرژی فعال سازی واکنش نانو ذرات کلوئیدی روش های سنتز شامل: الف. ...
علاوه بر تنوع وسيع نانو کامپوزيت هاي يافت شده در طبيعت و موجودات (مثل استخوان)
... تحقیق درباره بررسی تجزیه فتوکاتالیستی دترجنت آنیونی از محیط آبی با ...
در این تحقیق همچنین اثر غلظت اولیه LAS ،بار TiO2،pH ، و دوزهای مختلفUV در میزان
...

دانلود فایل

ﺑﺮرﺳﯽ. اﯾﺰوﺗﺮم. ﻫﺎي. ﺟﺬب،. ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ. و. ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣ. ﯿﮏ. ﻧﺎﻧﻮﺟﺎذب. اﺻﻼح. ﺷﺪه. ﺟﻬﺖ. ﺣﺬف. رﻧﮕﺰاي. زرد.
راﮐﺘﯿﻮ. 15. ﻣﺤﺴﻦ. ﻇﻔﺮﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪي، ... Oxide with Response Surface Method ...
NCNNN2017-1484. ﺳﻨﺘﺰ. ﻧﺎﻧﻮذرات. ﮔﺎﻣﺎ. آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔ. ﺎده. از. ﭘﯿﺶ. ﻣﺎده. ﺑﻮﻫﻤﯿﺖ. و. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺳﻄﺢ.
وﯾﮋه .... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺧﻮاص. ﺣﺮارﺗﯽ. ﺑﯿﻮﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﻬﺎي. ﭘﻠﯽ. ﻻﮐﺘ. ﯿﮏ. اﺳﯿﺪ. ﺑﺎ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻧﺎﻧﻮ. رس. اﺻﻼح. ﺷﺪه. ﺑﺎ.
ﻻﻧﺘﺎﻧﯿﻮم.

فایلگاه، نویسنده در فایلگاه - صفحه 4437 از 7014

چروك هاي ايجاد شده در طول لوله در مراحل ابتدايي فرآيند مي تواند با ادامه فرآيند سبب ....
بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد بر سختي ...

بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد ...

2 دسامبر 2016 ... بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد بر سختي
منطقه مذاب در جوشكاري زير پودري ...

بررسی تجربی استفاده از انواع الیاف در مشخصه های مکانیکی بتن

... جذب سطحی سنتز پلی (آکریل آمید) کرایوژل ها با نانوذرات بوهمیت تعبیه شده درآن
برای جذب پروتئین ... بررسی تجربی استفاده از انواع الیاف در مشخصه های مکانیکی
بتن ... بررسی عملکرد حرارتی هواگرمکن خورشیدی با موانع متخلخل بر روی صفحه
جاذب. نمایه ها: ... بررسی تأثیر حجم مخزن بر کارایی کلکتورهای خورشیدی لوله خلاء

کاربردی

80038, بررسی اثر عصاره گیاه غاز یاقی بر فعالیت قلب مجزا شده موش صحرایی .....
86018, تهیه و بررسی خصوصیات میکرو ذرات حاوی داروی فورزماید و ارزیابی جذب
خوراکی ...... 91069, بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون در تصفیه آب های
سطحی ...... 92363, ساخت الیاف آنتی باکتریال توسط ذرات روی موجود نانو ذرات
بوهمیت بر ...

بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید ...

جوشکاری زیرپودری به دلیل ویژگی‌های خاص در میان انواع روش‌های جوشکاری کاربرد
فراوانی در صنعت دارد. از مهم‌ترین مزایای این روش دارا بودن نفوذ و نرخ رسوب بالا ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

1 فوریه 2015 ... آلاینده های سطحی و آلودگی آب های زیرزمینی استان مازندران Fulltext 40. ... آنالیز
کیفی آبهای ساحلی استان گیلان و بررسی تنوع گونه های .... اثر کاربرد لجن فاضلاب
تصفیه شده بر روی خصوصیات خاک، جذب عناصر سنگین و عملکرد گیاه جو 152. .....
ارزیابی ریسکهای زیست محیطی نانوذرات درمحصولات ارایشی Fulltext

بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده

بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد بر سختي
منطقه مذاب در جوشكاري زير پودريجوشكاري زيرپودري به دليل ويژگي هاي خاص در ميان
...

نانو ذرات بایگانی - 7y7

جذب سطحی انرژی فعال سازی واکنش نانو ذرات کلوئیدی روش های سنتز شامل: الف. ...
علاوه بر تنوع وسيع نانو کامپوزيت هاي يافت شده در طبيعت و موجودات (مثل استخوان)
... تحقیق درباره بررسی تجزیه فتوکاتالیستی دترجنت آنیونی از محیط آبی با ...
در این تحقیق همچنین اثر غلظت اولیه LAS ،بار TiO2،pH ، و دوزهای مختلفUV در میزان
...

بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید ...

جوشکاری زیرپودری به دلیل ویژگی‌های خاص در میان انواع روش‌های جوشکاری کاربرد
فراوانی در صنعت دارد. بررسی عددی سه بعدی جریان اطراف گروه پایه‌ی مثلثی با ...

فروش فایل مهندسی مکانیک بایگانی - صفحه 201 از 249 - فروش فایل

بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد بر سختي
منطقه مذاب در ... بررسي تجربي تاثير فركانس در ارزيابي عيب جدايش كامپوزيت.

بررسی تجربی استفاده از انواع الیاف در مشخصه های مکانیکی بتن

... جذب سطحی سنتز پلی (آکریل آمید) کرایوژل ها با نانوذرات بوهمیت تعبیه شده درآن
برای جذب پروتئین ... بررسی تجربی استفاده از انواع الیاف در مشخصه های مکانیکی
بتن ... بررسی عملکرد حرارتی هواگرمکن خورشیدی با موانع متخلخل بر روی صفحه
جاذب. نمایه ها: ... بررسی تأثیر حجم مخزن بر کارایی کلکتورهای خورشیدی لوله خلاء

بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد ...

28 دسامبر 2016 ... بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد بر سختي
منطقه مذاب در جوشكاري زير پودري ...

1392 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2 ي ﺷﻤﺎره دوم ﺟﻠﺪ

85. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ. TiO2. ﺑﺮ اﺳﺘﺤﻜﺎم اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺮه. ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻼ. ﻧﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ. ﺳﻤﻴﻪ ﻧﻮﺑﺮي، ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺎوﻳﺎﻧﻲ. 97
... ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧ. ﻲ. روﺑﺸ. ﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ . دارﺑﺴﺖ. ﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
...... ﺟﺬب در cm-1. 474. ، cm-1. 602. ، cm-1. 567. ، cm-1. 962. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﺣـﻀﻮر ...... ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ...... ي ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺳﺖ، ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺑﻮﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

1 فوریه 2015 ... آلاینده های سطحی و آلودگی آب های زیرزمینی استان مازندران Fulltext 40. ... آنالیز
کیفی آبهای ساحلی استان گیلان و بررسی تنوع گونه های .... اثر کاربرد لجن فاضلاب
تصفیه شده بر روی خصوصیات خاک، جذب عناصر سنگین و عملکرد گیاه جو 152. .....
ارزیابی ریسکهای زیست محیطی نانوذرات درمحصولات ارایشی Fulltext

آنالیز پاسخ هارمونیک بلوکه موتور GM 16-645E3به روش المان محدود

ساخت یک ابزار برنیشینگ و بررسی تجربی پارامترهای موثر بر فرآیند ... بررسی
تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید بر سختی منطقه ...

فایلگاه، نویسنده در فایلگاه - صفحه 4437 از 7014

چروك هاي ايجاد شده در طول لوله در مراحل ابتدايي فرآيند مي تواند با ادامه فرآيند سبب ....
بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد بر سختي ...

SnO2/Zn2SnO4 میکرو کروی: سنتز، تیمار حرارتی و کارائی ...

مورفولوژی نانومواد سنتز شده باFESEM بررسی شده است. ... –پیرازول-3-ان با
آلدهیدهای آروماتیک با استفاده از کاتالیزگر نانو ذرات بوهمیت، به کار گرفته شد. ...
بررسیهای ترمودینامیکی نشان دادند که فرایند جذب سطحی خود به خودی و گرماگیر می
باشد. ... اثر کامپوزیت در حذف کروم (VI) از محلول های آبی در مقادیر جاذب مختلف، pH
محلول، زمان ...

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺣﺬف ﻣﺲ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﺑﻲ ...

ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ. ﮔﺎﻣﺎ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ. ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺮﺑﻨ. ﻲ. Cu2+. ﺣﺬف. اﻳﺰوﺗﺮم ﺟﺬب. *. ﻋﻬﺪه دار ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ..... ﺑﺮرﺳﻲ
ﺟﺎذب. در ﺷـﻜﻞ. 1. اﻟﮕـﻮي ﭘـﺮاش اﺷـﻌﻪ. X. ﺑﻮﻫﻤﻴـﺖ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ. ﺑﻮﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎ. 5. درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻧـﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟـﻪ .... ﻓﻠﺰ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﮔﺎﻣﺎ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ .... ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزوﻛﺎر ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ
ﺳـﻄﺢ ... ﻃﻮر ﻣﻮازي ﻋﻤـﻞ ﻛـﺮده ﻛـﻪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان. ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﻜﻞ. )6(. ﺗﺎﺛﻴﺮ. pH.

بررسی علل شکست پره های مرحله آخر توربین بخار کم فشار

بررسی تجربی و عددی تاثیر نسبت ابعادی لوله ها بر عملکرد گرمایی کلکتورهای ... 
بررسی علل شکست پره های مرحله آخر توربین بخار کم فشار ... بررسی اثر آرماتور
برشی بر شکل پذیری و رفتار لرزه ای تیرهای کوپل در دیوارهای ... مطالعاتی در زمینه
تاثیر نانو ذرات بوهمیت جذب سطحی شده با وانادیم در فرایند جوشکاری زیر پودری

دسترسی به مقالات پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

بررسي اثر ترموديفيوژن بر جذب دارو در سلولهاي سرطاني · بررسي اثر نانو ذرات بر
نفوذ جرم و حرارت در نانو سيالات پايه آبي .... نتايج تجربي و ارائه مدل ترموديناميكي
براي محاسبه كشش سطحي محلول هاي پليمري پلي وينيل پيروليدن در آب و اتانول ·
Achieving to ... تاثير بوهميت اصلاح شده در خواص غشاي نانو كامپوزيت پلي اتر
سولفون

ارزيابي فرآيند جذب سطحي يون هاي کادميوم از فاضالب سنتتيک با نانو ...

فرآيند جذب سطحی يون های کادمیوم از فاضالب سنتتیک با نانو ذرات آهن مغناطیسی
سنتز شده است. : نانو ذرات .... Fe3O4 آبی و میزان کادمیوم جذب شده بر روی نانوذرات ...
پس از سنتز نانو ذرات مغناطیسی آهن، جهت بررسی جذب .... تاثير ميزان نانو ذرات بر
جذب.

فایلگاه، نویسنده در فایلگاه - صفحه 4437 از 7014

چروك هاي ايجاد شده در طول لوله در مراحل ابتدايي فرآيند مي تواند با ادامه فرآيند سبب ....
بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد بر سختي ...

حذف آمونیاک از پساب با استفاده از سیستم هیبریدی فتوکاتالیست ...

بررسی تجربی و عددی تاثیر نسبت ابعادی لوله ها بر عملکرد گرمایی ... بررسی اثر
آرماتور برشی بر شکل پذیری و رفتار لرزه ای تیرهای کوپل در ... مطالعاتی در زمینه
تاثیر نانو ذرات بوهمیت جذب سطحی شده با وانادیم در فرایند جوشکاری زیر پودری

بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید ...

جوشکاری زیرپودری به دلیل ویژگی‌های خاص در میان انواع روش‌های جوشکاری کاربرد
فراوانی در صنعت دارد. بررسی عددی سه بعدی جریان اطراف گروه پایه‌ی مثلثی با ...

فایل بیز- صفحه ۹۱ - سایت ساز کانی وب

22 دسامبر 2016 ... جدای از درستی یا نادرستی، نظریات ریاضی در حیطه قرآن قابل بررسی و تامل ...
بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید ...

مجله علوم و فناوري جوشكاري ايران ، - Magiran

بررسي تاثير زمان لحيم كاري سخت فولاد به كاربيد سمانته توسط فيلر آلياژي مس-
... مدلسازي نفوذ جوش درجوشكاري زيرپودري درحضور نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده ...

بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید ...

جوشکاری زیرپودری به دلیل ویژگی‌های خاص در میان انواع روش‌های جوشکاری کاربرد
فراوانی در صنعت دارد. بررسی عددی سه بعدی جریان اطراف گروه پایه‌ی مثلثی با ...

مقاله بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک ...

مقاله بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید بر
سختی منطقه مذاب در جوشکاری زیر پودری, در کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران ...

The Relationship between Corporate governance and Conservatism ...

دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع ... 
بررسی تجربی تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با بوریک اسید بر سختی ...

کاربردی

80038, بررسی اثر عصاره گیاه غاز یاقی بر فعالیت قلب مجزا شده موش صحرایی .....
86018, تهیه و بررسی خصوصیات میکرو ذرات حاوی داروی فورزماید و ارزیابی جذب
خوراکی ...... 91069, بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون در تصفیه آب های
سطحی ...... 92363, ساخت الیاف آنتی باکتریال توسط ذرات روی موجود نانو ذرات
بوهمیت بر ...

IRANIAN JOURNAL OF Science and Technology of Welding

... style="margin-right:-.35pt;" >در این مقاله اثر نانو ذرات بوهمیت جذب سطحی شده با ...
بر نفوذ جوش ناشی از جوشکاری زیرپودری مورد بررسی قرار گرفت. ... a good
agreement between the experimental data and the data obtained from the
network.

فلز‌رسانی به حوضچه جوش: مطالعاتی بر تاثیر نانوذرات بوهمیت جذب ...

به منظور بررسی اثر نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده توسط یون‌های نیکل و دیگر
پارامتر‌های ... در پایان داده‌های تجربی به دست آمده با استفاده از روش مدل‌سازی حداقل
مربعات ...

طرح های کاربردی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

... بررسی تاثیر داروی پنتاپرازول بر افزایش جذب آساکول در درمان بیماری های ...
مبتلا به سایکوز ناشی از مصرف متامفتامین بستری شده در بیمارستان فارابی
کرمانشاه ...... تجربی و مشکلات تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلال اینسومنیا و
افراد غیر ...... سطحی ویروس هپاتیت B (HBs Ag) در بز و اتصال آن به نانو ذرات سوپر
مغناطیس ...

نشریه ش‍ي‍م‍ي‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ش‍ي‍م‍ي‌ اي‍ران‌:مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و ...

جستجوی الفبایی نشریات. ا آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص · ض ط ظ ع غ ف ق ك گ
ل م ن و ه ي. عنوان نشریه : ش‍ي‍م‍ي‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ش‍ي‍م‍ي‌ اي‍ران‌. Expand 1394

فروشگاه کالج پروژه دسرا

ذخیره شده ترجمه مقاله مقایسه بیوگازهای بهبود دهنده ی کارایی غشاهای ماتریس ... ترجمه
مقاله تقویت پلی وینیل کلرید اصلاح نشده با افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم . ......
ذخیره شده یکی از روش¬های جداسازی ترکیبات ناخواسته از گاز جذب سطحی می¬باشد. ...
همچنین در مقاله های مختلف اثر جذب گاز H2S توسط ذرات زئولیت مورد بررسی قرار ...