حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری - دانلود رایگان
دانلود رایگان


حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری - دانلود رایگاندانلود رایگان فناوری نانو، توانمندي توليد مواد،ابزارها و سيستم­هاي جديد با در دست گرفتن كنترل در سطح مولكولي و اتمي و استفاده از خواص آن­ها درمقياس نانو می­باشد. علم نا

دانلود رایگان
حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو word کلمات کلیدی: نانو کامپوزیت، اسپکتروفوتومتر، تابش فرابنفش و مریی، اشباع مرطوب
فصل اول
مقدمه و کلیات
1-4- روش هاي سنتز.. 17
1-4-1- روش سل- ژل.. 17
1-4-1-1-انواع فرايند سل- ژل.. 19
1-4-1-1-1- مسير الكوكسيدي.. 19
1-4-1-1-2- مسير كلوئيدي.. 20
1-4-1-2- مراحل فرآيند سل- ژل.. 20
1-4-2- روش هيدروترمال.. 21
1-5- فنول و ویژگیهای آن.. 22
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
6- فهرست منابع.. 82
فهرست اشکال عنوان شکل صفحه
شکل1- 1- روش سل- ژل و محصولات آن در مسیر.. 18
شکل1-2- ساختار مولکولی فنول.. 23
شکل2- 1-تاثیر فرآیند های مختلف در زمان های مختلف و3= pH.............................................30
شکل2- 2-تاثیر فرآیند های مختلف در زمان های مختلف و7= pH.. 31
شکل2- 3-تاثیر فرآیند های مختلف در زمان های مختلف و11= pH..31
شکل3- 1- نمایی از فرآیند فوتوکاتالیستی با تیتانیا و نور فرابنفش.................................................41
شکل3- 2- لامپ فرابنفش مورداستفاده در فوتورآکتور.. 46
شکل3- 3- درپوش مورد استفاده در فوتورآکتور.. 47
شکل3- 4- فوتورآکتور.. 48
شکل3- 5- میانگین اندازه ذرات روی اکسید سنتز شده.. 51
شکل3- 6- میانگین اندازه ذرات مس اکسید.. 52
شکل3- 7- خط بدست آمده جهت شناسایی مجهول.. 56
شکل4- 2- بهینه سازی کاتالیست در نور فرابنفش(غلظت در مقابل زمان)………………………..61
شکل4- 3- بهینه سازی نوع کاتالیست در نور مرئی(جذب در مقابل طول موج)62
شکل4- 4- بهینه سازی کاتالیست در نور مرئی(غلظت در مقابل زمان)63
شکل4- 5- pH بهینه برای کاتالیست در نور فرابنفش.. 65
شکل4- 6-pHبهینه برای کاتالیست مکانیکی در نور مرئی65
شکل4- 7- مقایسه pH بهینه برای کاتالیست در نور فرابنفش و نور مرئی66
شکل4- 8- بهینه سازی زمان در نور مرئی.. 67
شکل4- 9- استفاده از ترکیب نانوکامپوزیت در فرآیند فوتوکاتالیستی68
شکل4- 10- فعال شدن تیتانیا با کاتالیستی دیگر در نور مرئی.68
شکل4- 11- بهینه سازی زمان در نور فرابنفش.. 69
شکل4- 12- شکل گیری نانوذرات به روش اشباع سازی مرطوب.. 70
شکل4- 13- بهینه سازی نوع کاتالیست در نور فرابنفش(جذب در مقابل طول موج)71
شکل4- 14- بهینه سازی نوع کاتالیست در نور فرابنفش(غلظت در مقابل زمان)71
شکل4- 15- بهینه سازی نوع کاتالیست در نور فرابنفش(جذب در مقابل طول موج)72
شکل4- 16- بهینه سازی کاتالیست در نور مرئی(غلظت در مقابل زمان)72
شکل4- 17-pH بهینه برای کاتالیست در نور فرابنفش.. 73
شکل4- 18-pH بهینه برای کاتالیست در نور مرئی.. 74
شکل4- 19- مقایسه جداسازی انواع نانوکامپوزیت در نور مرئی و فرابنفش75
شکل4- 20- بهینه سازی زمان در نور مرئی.. 76
شکل4- 21- بهینه سازی زمان در نور فرابنفش.. 76
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول1- 1 - میزان مجاز فنول براساس استاندارد HAL.. 12
جدول1- 2- فهرست روشهای مهم و ترکیبیAOPs. 13
جدول1- 3- انحلال پذیری فنول و برخی از مشتقات کلر و نیتروژن دار آن22
جدول1- 4- برخی از ویژگیهای فنول.. 24
جدول3- 1- درصد جرمی نانوذرات در نانوکامپوزیت مکانیکی........................................................................53
جدول3- 2- درصد جرمی نانوذرات در نانوکامپوزیت اشباع مرطوب.. 54
جدول3- 3- شرایط انجام آزمایش.. 58
جدول4- 1- نسبت جرمی انواع کاتالیست ساخته شده از روش مخلوط کردن مکانیکی................................60
جدول4- 2- نسبت جرمی انواع کاتالیست ساخته شده از روش اشباع سازی مرطوب 69
مقدمه و کلیات
1-1- فناوري نانو


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نانو کامپوزیت


اسپکتروفوتومتر


تابش فرابنفش و مریی


اشباع مرطوب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فناوری‌های نو تصفیه پساب‌های حاصل از فعالیت پتروشیمی‌ها

29 ا کتبر 2016 ... بهینه سازی وضع تولید پساب‌ها و فاضلاب‌های صنعتی و شهری برای احیای ... با توجه
به درجه تصفیه مورد نیاز در این فرآیند سه گام زیر دنبال می‌شود: ... سرانجام سیال دارای
کیفیت مطلوب، برای استفاده دوباره تخلیه می شود. ... رسوب فنول، هیدروکربن‌ها و حذف
روغن در روش انعقاد الکتریکی، تحت زمان‌های نگهداری و چگالی ...

رزومه علمی و سابقه اجرایی خانم دکتر سیمین ناصری

2, احیای فتوکاتالیستی نیترات از محیط های آبی با استفاده از فرایندTiO2/UV غنی
شده با ... 15, بررسی اثر فرایند الکتروشیمیایی در حذف فسفر از پساب تصفیه
شده ... با کاتالیست نانوذرات Fe3O4 تثبیت شده روی بسترکربن فعال در حذف فنل
از ... پتروشیمی آبادان با استفاده از فناوری لجن فعال همراه با پودر کربن فعال ایرانی
...

فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب

اخیراً با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و ... استفاده
از فیلترهای نانومتری ، تحول عظیمی را در بازیافت و استفاده مجدد از منابع ..... ها را در
تصفیه آب به منظور حذف آلودگی های ناشی از ترکیبات آلی نظیر فنل ها شامل می شود.

فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب

اخیراً با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و ... استفاده
از فیلترهای نانومتری ، تحول عظیمی را در بازیافت و استفاده مجدد از منابع ..... ها را در
تصفیه آب به منظور حذف آلودگی های ناشی از ترکیبات آلی نظیر فنل ها شامل می شود.

پاد: بررسی مقایسه ای حذف فنول از پساب صنعتی با استفاده از ...

بررسی مقایسه ای حذف فنول از پساب صنعتی با استفاده از روشH2O2/ UV و TiO2/
UV ... فاكتور هاي موثر در روند اينآزمايش ها، مقدار و غلظت كاتاليست و اكسنده، ميزانpH
...

پايان نامه روشهای حذف فنل و بیس فنل از پسابهای صنعتی - صفحه نخست

... فنول با فناوری عصاره گیری 34 2-12- روش جدید حذف فنل و بیس فنل از پساب
صنعتی ... در بين ترکيبات شيميايي موجود در پسآب‌هاي صنعتي، فنل و مشتقات آن
يکي از ... فرآیندهاي بیولوژیکی به دلیل توانایی موثر در حذف آلودگی‌ها با یک تاثیر
ملایم ... کرده غلظت فنل در منابع آب ورودي به تصفيه خانه متعارف آب براي استفاده
جوامع ...

ورود فناوری های جدید به تصفیه پساب پاالیشگاه های نفت

با همت متخصصان پژوهشگاه صنعت نفت و استفاده از تکنولوژی. UBD صورت ... گروه
پژوهش و فناوري هاي حفاري و تكميل چاه پژوهشگاه صنعت نفت، بعد از2 ... محلول در
پساب با استفاده از ريزسازواره ها حذف ... )اســيد، آلدهيد، فنــل و حالل هــا(، ترکيبات.

افتخارات و اختراعات - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده شیمی

تهیه جاذب با استفاده از فناوری نانو به منظور حذف و جذب کلروفنول ها از آب های آلوده و
پساب ... آن به عنوان یک جاذب موثر برای حذف ترکیبات فنولی از پسابهای صنعتی.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺳﻮﻧﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺎﻧﻴ - مجله آب و فاضلاب

ﻫﺎﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﻪ. ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻨﺪﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ . ﺿﻤﻨﺎﹰ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺣﺬﻑ. ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺎ. pH ...
The Use of Sonochemical Technology for Cyanide Removal from Aqueous ..... ﺣـﺪ
ﭘـﺴﺎﺑﻬﺎﻱ. ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . -۲. -۱. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻓﺮﺍﺻﻮﺕ ﺑﻪ. ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ. ﭘﺮﺍﻛﺴﻴﺪ .... ﺍﺯ
ﺳﻴـــﺴﺘﻢ. ﺍﻭﻟﺘﺮﺍﺳﻮﻧﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﻓﻨﻞ ﻭ. TOC. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ. ﻩ ﻭ ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧـﺪ. ﻛﻪ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣـﺎﺩﻩ.

پاد: بررسی مقایسه ای حذف فنول از پساب صنعتی با استفاده از ...

بررسی مقایسه ای حذف فنول از پساب صنعتی با استفاده از روشH2O2/ UV و TiO2/
UV ... فاكتور هاي موثر در روند اينآزمايش ها، مقدار و غلظت كاتاليست و اكسنده، ميزانpH
...

بررسي اثرات بهداشتي وزيست محيطي فنل و تركيبات مربوطه

حضور کلروفنلها در آب آشامیدنی بعلت جانشینی مواد آلی و ترکیبات با وزن ... به
بالاترین غلظت فنل ها می توان در پسابهای صنعتی اشاره کرد که برای پنتا کلروفنل
به mg/l 10-0.1 می رسد . ... آنها بعنوان ماده امولسیون کننده ، عوامل خیس کننده و پخش
کننده استفاده می شوند . .... فنل پس از انتشار در هوا به سرعت در کمتر از 1 روز حذف می
شود.

مقالات پذيرفته شده - هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی ...

کاهش بار آلودگی پساب کارخانه‌های کاغذسازی با استفاده از سورفکتانت‌ها ... کارایی
حذف فلز سنگین مس از آب شرب با استفاده از منعقد کننده های پلی فریک سولفات(
PFS)و ... فن آوری های شیرین سازی آب با استفاده از انرژی خورشید در ایران .... ارزیابی
اثرات زیست محیطی شهرک های صنعتی ( مطالعه موردی: شهرک صنعتی شماره 1 شهر قاین
...

تولید برق از مواد سمی صنایع شیمیایی و دارو سازی در دانشگاه صنعتی ...

13 آوريل 2015 ... پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با طراحی و ساخت پیل سوختی میکروبی ... دو
محفظه ای، که در طی این پروژه طراحی و ساخته شد،استفاده گردیده است. باقری با اشاره
به فرآیند حذف فنول از این پساب، خاطر نشان کرد: لجن به همراه پساب ... موجود حداکثر
میزان فنول مجاز در پسابهای خروجی به آبهای سطحی یا زیرزمینی حدود ...

دانشکده بهداشت - طرح تحقیقاتی

بررسي حذف سم مالاتيون از پساب سنتتيک با استفاده از جاذب نانوگرافن ... بررسی
شاخص های عملکردی بيوراكتور غشايي مستغرق (SMBR) در تصفيه فاضلاب صنعتي
در ... بررسی مقایسه ای کارایی فناوری های سونولیز و فتولیز در حذف رنگزای بازيک
... بررسي كارايي فرآيند حذف نانوفتوکاتاليستي بیس فنل Aبوسیله پرتو ...

آزمایشگاه تحقیقاتی بیو تکنولوژی - صفحه نخست - دانشگاه صنعتی ...

13 نوامبر 2016 ... خانه >> گروه های تحقیقاتی >> آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی .... حذف
بیولوژیکی آلاینده‌ها از پساب دامداری با استفاده از روش راکتورهای ناپیوسته متوالی
.... کورکومین پلی فنول موجود در ریشه ی گیاه زردچوبه است که به دلیل ...

ارتقای مقاومت سازه‌های آبی با فناوری نانو - تبیان

20 فوریه 2012 ... استفاده از فناوریهای نوین به خصوص فناوری نانو در راستای کاهش اثرات ... ای آب (
شامل تصفیه آب شرب و پساب های صنعتی) حذف یون های فلزات سنگین می باشد. ... به
منظور حذف آلودگی های ناشی از ترکیبات آلی نظیر فنل ها شامل می شود.

طرح پژوهشی برای حذف آلاینده های زیست محیطی خطرناک اجرا شد ...

21 ژوئن 2015 ... هدف اصلی این طرح نیز، حذف آلاینده های محیط زیست با استفاده از یک روش کم هزینه ...
وی ادامه داد: سپس در خلال واکنش فوتوکاتالیزوری تخریب و تجزیه فنل (ماده آلاینده ...
منبع تابش در فرایندهای فوتوکاتالیزوری در مقیاس صنعتی، در آینده ای نه چندان دور
اجتناب ناپذیر خواهد بود. ... نهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد ...

موژ مهندسی بهداشت محیط زیست ایمنی - لیست مقالات شانزدهمین همایش ...

حذف فنل از آب با استفاده از کربن فعال پودری پوشیده شده با نانو ذره آهن صفر ...
بررسی کارایی روش انعقاد الکتریکی در رنگزدایی پسابهای حاوی آلاینده رنگی ...
بررسی پتانسيل فناوری های تلفیقی اکسیداسیون شیمیایی و بیولوژیکی در ...
امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان جهت کاربردهای
صنعتی

اویرایش شده بررسی حذف فنل از پساب پالایشگاه با استفاده از دو روش ...

بررسی حذف فنل از پساب پالایشگاه با استفاده از دو روش اکسیداسیون پیشرفته و
... دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود . ... از متداول
ترین روش های تصفیه بیولوژیکی جهت تصفیه پساب های صنعتی است) مورد بررسی
...

رزومه - امید توکلی - دانشگاه تهران

کارشناسی, 1375, مهندسی شیمی, دانشگاه صنعتی شریف; کارشناسی ارشد, 1377,
مهندسی ... 1394/07/05; حذف پیوسته فوتوکاتالیستی ترکیبات فنولی توسط نانو
ذرات ... "تصفیه پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فوق بحرانی.

بررسی کارایی فرایند الکتروشیمیایی در حذف فنل از محیط ... - TUMS

فاضالب های صنعتی، فنل و مشتقات آن از جمله ترکيبات. متداول آالينده محيط ... حذف
فنل از محلول آبی با استفاده از فناوریهای اکسيداسيون. و همکارانش با عنوان حذف ...

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

جداسازي و حذف مواد هيدروكربني موجود در لجن هاي نفتي با استفاده از خشک كن هاي فشار
سيال ..... حذف فنل از پساب هاي صنعتي از طريق به كارگيري بيورآكتور غشايي.

تصفیه مواد سمی به کمک باکتری در فرایند تصفیه بیولوژیکی ...

برای تصفیه فاضلاب های حاوی فنل روشهای متعددی وجود دارد که مهمترین آنها ... تر و بی
خطر تبدیل کرد، به طور مثال می توان با استفاده از همین میکروارگانیسم ها فنل را ...
های بیولوژیکی ترکیبی با بازده بالای 99درصد در خصوص حذف فنل گزارش شده است
. ... صنعتی و تصفیه پساب صنعتی ، تولید کننده پیشرو سیستم های تصفیه آب ...

نمایه سازی کلیه مقالات اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و ...

مجموعه مقالات اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی در پایگاه ...
بررسی خواص گرمایی و فیزیکی و مکانیکی درازمدت دررزین هایه اپوکسی فنول
نوولاک حاوی .... حذف مس II از پساب صنعتی با استفاده از جاذب کنجاله سویا اصلاح شده

اندازه گیری آلاینده های پساب های صنعتی با روش جدید پژوهشگران ایرانی

19 ژوئن 2013 ... پژوهشگران دانشگاه‌های مراغه و تبریز با استفاده از واکنش‌های نورتابی شیمیایی ...
صفحه نخست · آموزش · دانش و فناوری · سلامت · ایرانشناسی · راهبرد ... ماده شیمیایی دی
نیترو بوتیل فنل در پساب‌های صنعتی ارایه شد. ... صنعتی از جمله صنایع داروسازی،
پتروشیمی و نساجی و بررسی حذف این آلاینده‌ها از آب‌های آلوده وجود دارد.

رزومه - امید توکلی - دانشگاه تهران

کارشناسی, 1375, مهندسی شیمی, دانشگاه صنعتی شریف; کارشناسی ارشد, 1377,
مهندسی ... 1394/07/05; حذف پیوسته فوتوکاتالیستی ترکیبات فنولی توسط نانو
ذرات ... "تصفیه پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فوق بحرانی.

فناوری‌های نو تصفیه پساب‌های حاصل از فعالیت پتروشیمی‌ها

29 ا کتبر 2016 ... بهینه سازی وضع تولید پساب‌ها و فاضلاب‌های صنعتی و شهری برای احیای ... با توجه
به درجه تصفیه مورد نیاز در این فرآیند سه گام زیر دنبال می‌شود: ... سرانجام سیال دارای
کیفیت مطلوب، برای استفاده دوباره تخلیه می شود. ... رسوب فنول، هیدروکربن‌ها و حذف
روغن در روش انعقاد الکتریکی، تحت زمان‌های نگهداری و چگالی ...

امکان‌سنجی حذف فلزات سنگین از پساب های معدنی و صنعتی با استفاده ...

امکان‌سنجی حذف فلزات سنگین از پساب های معدنی و صنعتی با استفاده از نانو ...
فلزات سنگین پایداری زیادی در محیط های آبی داشته و قابل نفوذ به درون ... وزارت علوم
، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مهندسی; سال انتشار: 1393
... عنوان جاذب در حذف فلزات سنگین، مواد رادیواکتیو و آلایندههای آلی از قبیل فنول از
آب و ...

بخش 1 - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

فناوری های مورد مطالعه عبارتند از غشاهای مورد استفاده در اُسمز .... با درک بهتر شیمی
سطحی نانو ساختارها، امکان کنترل واکنش ها با استفاده از ..... آالینده هایی که نگرانی
زیادی ایجاد کرده اند، محصوالت دارویی و بهداش ت فردی )PPCPs(، آلکیل فنول ها و
آلکیل ..... حذف موثر فلزات سمی سنگین از پساب های صنعتی و بازیافت دوباره آن ها
یک ...

عمران-آب [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

... مقاله بررسي حذف نيترات و آمونيم از آبهاي زيرزميني با استفاده از فيلترهاي
کانساري; مقاله ... فنل و محصولات میانی حاصل از اکسیداسیون پیشرفته آن با
استفاده از دافنیا مگنا ... بيوفيلتر بارقوي در تجزيه مواد آلي پسابهاي صنعتي در
مقياس آزمايشگاهي ... مقاله بررسی کارآیی فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی
پیشرفته (APO) در ...

تصفیه پساب های روغنی با استفاده از باکتری های تولید کننده آنزیم ...

دو محل جداسازی شامل خاک پالایشگاه آبادان و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
بهشهر بود. ... همچنین مقدار حذف روغن که با روش گراویمتری اندازه گیری شد، برای
غلظت های ... تصفیه پسابهای روغنی با استفاده از باکتریهای تولید کننده آنزیم
لیپاز .... مقدار اسیدهای چرب تولیدی در کنار معرف فنل فتالین و هیدروکسید سدیم 05/
0 مولار ...

مقالات - پژوهش صنعت آب

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های
فاضلاب ... حذف سولفید از پساب با استفاده از فناوری جدید پیل سوختی میکروبی ·
حذف ...

مرکز مشاوره متفکران | پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با ...

پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو ... همچنین درصد
حذف فنول با این نانوکامپوزیت در روش اشباع سازی مرطوب، تحت تابش های مرئی و ...

روش جدید اندازه‌گیری آلاینده‌ها در پساب‌های صنعتی - ستاد ویژه توسعه ...

19 ژوئن 2013 ... پژوهشگران دانشگاه‌های مراغه و تبریز با استفاده از واکنش‌های نورتابی شیمیایی ...
شده با نانوذرات سلنیم، برای اندازه‌گیری دی نیترو بوتیل فنل ارائه کردند. ... خود،
امکان پایش و اندازه‌گیری مواد آلاینده موجود در پساب‌های صنعتی را فراهم می‌آورد و به ...
صنعتی از جمله صنایع داروسازی، پتروشیمی و نساجی و بررسی حذف این ...

تصفیه آب و فاضلاب صنعتی

تصفیه آب و فاضلاب صنعتی - تولید کننده پیشرو در طرح های فرایند تصفیه آب ...
های بیولوژیکی ترکیبی با بازده بالای 99درصد در خصوص حذف فنل گزارش شده است
. .... یکی از کاربردهای فناوری نانو استفاده از نانوفیلترهاست که گام مؤثری در حفظ ...

فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب

اخیراً با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و ... استفاده
از فیلترهای نانومتری ، تحول عظیمی را در بازیافت و استفاده مجدد از منابع ..... ها را در
تصفیه آب به منظور حذف آلودگی های ناشی از ترکیبات آلی نظیر فنل ها شامل می شود.

رزومه - امید توکلی - دانشگاه تهران

کارشناسی, 1375, مهندسی شیمی, دانشگاه صنعتی شریف; کارشناسی ارشد, 1377,
مهندسی ... 1394/07/05; حذف پیوسته فوتوکاتالیستی ترکیبات فنولی توسط نانو
ذرات ... "تصفیه پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فوق بحرانی.

اندازه گیری آلاینده های پساب های صنعتی با روش جدید پژوهشگران ایرانی

19 ژوئن 2013 ... پژوهشگران دانشگاه‌های مراغه و تبریز با استفاده از واکنش‌های نورتابی شیمیایی ...
صفحه نخست · آموزش · دانش و فناوری · سلامت · ایرانشناسی · راهبرد ... ماده شیمیایی دی
نیترو بوتیل فنل در پساب‌های صنعتی ارایه شد. ... صنعتی از جمله صنایع داروسازی،
پتروشیمی و نساجی و بررسی حذف این آلاینده‌ها از آب‌های آلوده وجود دارد.

رزومه - علی ترابیان - دانشگاه تهران

حذف دیکلوفناک از محلول های آبی با استفاده از روش های نانوذرات آهن صفر، نانو رات
اکسید ... تصفیه پساب های صنعتی شرکت فولاد مبارکه با روش
الکتروکواگولاسیون، مهران عباس ..... "بررسی حذف فنل از محلول آبی با استفاده از
فناوری‌های اکسیداسیون ...

کاربرد فناوری نوین نانو در بهبود مدیریت پسماند های کشاورزی و منابع ...

در نتيجه صنعت آب، بعنوان يکي از پايه هاي حيات از اين مسئله مستثني نيست و در
بخشهاي ... ۹) حذف آرسنيک موجود در آب با استفاده از فناوري نانو و نهایتا" استفاده از آن
در .... آن ها را در تصفیه آب به منظور حذف آلودگی های ناشی از ترکیبات آلی نظیر فنل ها
شامل می شود. ..... مراحل تصفیه پساب و فاضلاب برای استفاده در صنعت و کشاورزی.

روش جدید اندازه‌گیری آلاینده‌ها در پساب‌های صنعتی - ستاد ویژه توسعه ...

19 ژوئن 2013 ... پژوهشگران دانشگاه‌های مراغه و تبریز با استفاده از واکنش‌های نورتابی شیمیایی ...
شده با نانوذرات سلنیم، برای اندازه‌گیری دی نیترو بوتیل فنل ارائه کردند. ... خود،
امکان پایش و اندازه‌گیری مواد آلاینده موجود در پساب‌های صنعتی را فراهم می‌آورد و به ...
صنعتی از جمله صنایع داروسازی، پتروشیمی و نساجی و بررسی حذف این ...

حذف فنل از محلول های آبی با استفاده از جاذب طبیعی مورینگا پرگنیا

عنوان فارسی طرح, حذف فنل از محلول های آبی با استفاده از جاذب طبیعی مورینگا
پرگنیا ... عایق، چسب های صنعتی، دترجنت ها،حفاظت کننده های چوب،نگهدارند های مواد
غذایی، سموم، ..... ع، بررسی حذف فنل از محلولهای آبی با استفاده از فناوری های
اکسیداسیون ...

مقالات ارائه شده در اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی در ...

حذف آلودگي هاي پساب هاي صنعتي به كوك نانو ذرات فتوكاتاليستي تيتانيوم · نقش
فناوري هاي نوين نانو در تصفيه پساب ها · نقش كاتاليست NIS2 ... استخراج فنل
ازمحلولهاي آبي توسط حلال كلروفرم به روش استخراج با احلال · تهيه نرم افزار كاربردي
... تصفيه پساب هاي نفتي با استفاده از فرآيندهاي تركيبي UF و RO · بررسي
تخريب ...

بررسی حذف دو-کلروفنل از محیط های آبی با استفاده از فرآیند الکترو ...

ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت. ﻓﻌﺎل. ﺷﺪه. ﺑﺎ. ﯾﻮن. ﻫﺎي. آﻫﻦ. ﺣﺎﺻﻞ. از. ﻓﺮاﯾﻨﺪ. اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﺑﺎ. اﻟﮑﺘﺮود. آﻫﻦ، ﺑﺮاي. ﺣﺬف ...
ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. ﻓﺎﺿﻼب. ﻫﺎي. ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﻣﻄﺮح. ﮔﺮدد .. واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : رادﯾﮑﺎل ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت، اﻟﮑ ... ﻓﻨﻞ
اﺳﺖ. ،. ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه در آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 1(. ). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻨﻞ ... اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ ﺷﻮد. 2(. ). ﭘﺴﺎب اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ و در. ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺗﺮ. ،. ﭘﺴﺎب ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ. ( mg/l
.

نمایه سازی کلیه مقالات اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و ...

مجموعه مقالات اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی در پایگاه ...
بررسی خواص گرمایی و فیزیکی و مکانیکی درازمدت دررزین هایه اپوکسی فنول
نوولاک حاوی .... حذف مس II از پساب صنعتی با استفاده از جاذب کنجاله سویا اصلاح شده

دانلود پایان نامه ارشد - متن کامل فرمت ورد | پایان نامه های ارشد که به زودی ...

16 مارس 2016 ... (همگی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد) البته شاید وقتی شما این صفحه را می. ...
حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو.docx