مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک - دانلود رایگان
دانلود رایگان


مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک - دانلود رایگاندانلود رایگان يكي از مسایلي كه بايد در مراحل اوليه طراحي سيستم‌هاي صنعتي مورد توجه قرار گيرد مسالة مكان‌يابي[1] (جایابی) واستقرار تسهيلات است. مطالعه پيرامون مكان بهينه

دانلود رایگان
مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی شده wordچکیده کلمات کلیدی:
مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای؛ مانع خطی؛ گذرگاه های با ظرفیت محدود؛ فاصله متعامد
Abstract Keywords:
The Multi-Period Multi-Facility Location; Line barrier; The Capacitated Passages; The Rectilinear distance.
فهرست مطالب Abstract ز
I60
II62
فصـل دوم:
فصـل سـوم:
فصـل چهارم:
فصـل سـوم:
فصـل چهـارم:
شکل (4- 2). شرایط پدیداری.44
gapالگوریتم ژنتیک دراندازه های متفاوت72
Lingo والگوریم ژنتیک دراندازه های متفاوت.74
فصـل اول:
کلیات تحقیق و ساختار پایان­نامه
1-1- مقدمه [2]، مساله مركز[3] و مساله مركز-ميانه[4]. در مساله میانه هدف، پیدا کردن مکان وسیله (تسهیل) جدید می­باشد، بطوریکه مجموع فواصل وزن­دهی شده بین تسهیل جدید و تسهیلات موجود، حداقل گردد. این مساله، در تئوری مکان­یابی به مساله وِبِر[5] و مساله کمینه مجموع[6] نیز شهرت دارد. مسایل مکان­یابی بر اساس نوع تابع فاصله نیز تقسیم­بندی می­شوند، مانند فاصله اقلیدسی و متعامد. مساله میانه با فواصل اقلیدسی یکی از قدیمی ترین مسایل مکان­یابی تسهیلات می­باشد. برای حل بهینه این نوع مساله، روش­های حل مختلفی پیشنهاد شده­است که مشهورترین آن روش تکراریی می­باشد، که توسط ویزفلد [2] توسعه داده شد.
[7] و يا حركت[8]مواجه هستيم.در دسته­ای از این نوع مسایل، نواحی وجود دارند كه تسهيل (یا تسهیلات) جديد نه مي تواند در آنجا استقرار يابد و نه مي تواند از ميان آن عبور كند. این نواحي، نواحي با­مانع[9] ناميده مي شوند.درياچه ها، كوهستان­ها، مناطق نظامي، رودخانه ها و بزرگ راه ها ودر مقياس كوچكتر، ماشین­آلات و واگن­های حمل مواد در كارخانجات، مثال­هايي از اين نواحي مي باشند.این مسایل در مقایسه با مسایل مكانيابي كلاسيك خيلي عملي­تر ونزديك تر به دنياي واقعي مي باشند، اما به­علت پيچيد گي محاسباتي که اين نوع مسایل دارند، تنها در چند دهه اخير مورد بررسی قرار گرفتند. در برخی موارد با موانعی مواجه هستیم که عبور از آنها تنها از طریق چند گذرگاه[10]بر روی مانع خطیامکان پذیر می باشد. مدل پیشنهادی این تحقیق، یک مساله میانه با فواصل متعامد می­باشد، بطوری­که در ناحیه پیوسته یک مانع خطی افقی وجود دارد که بر روی آن تعدادی گذرگاه وجود دارد که ظرفیت هر یک از گذرگاه ها محدود می باشد. فرضیات مساله پیشنهادی بقرار زیر در نظر گرفته می­شوند:
  1. با مساله مکان­یابی پیوسته میانه متعامد چند تسهيله با ظرفیت نامحدود برای تسهیلات جدید سرو کار داریم،
  2. تعامل هم مابین تسهیلات جدید و جدید، و هم ما بین تسهیلات جدید و موجود برقرار است.
  3. تابع فاصله از نوع متعامد می باشد.
  4. تنها یک مانع خطی با تعدادی گذرگاه با مختصات های معین، در مدل وجود دارد.
  1. مساله مکان­یابی چند دوره ای می­باشد.
  2. هر تسهیل موجود دارای مکان ثابت با مختصات معین، قطعی و دارای وزن غیرمنفی می­باشد.
  3. مانع بر روی یک مسیر افقی قرار دارد.
  4. تسهیلات جدید بر روی مسیر مانع خطی نمی­توانند استقرار یابند.
  1. ظرفیت هر یک از گذرگاه ها در دوره های مختلف محدود می باشد.
  1. تسهیلات موجود در مسیر مانع مستقر نیستند.
1-2-ساختار پایان­نامه
فصـل دوم:
مروری بر ادبیّات موضوعی مسایل مکان­یابی بامانع
[12]، يكي از حوزه هاي گسترده در مدل سازي رياضي، در دنياي واقعي مي باشند، كه دراین مسایل يك تسهيل جديد (تسهیل عرضه) به مجموعه­اي از تسهيلات موجود ( تسهیلات متقاضی)، با توجه به تقاضاهايشان، سرويس می­دهد.
[13] و مساله حداقل مجموع[14]نیزنامیده مي­شود)، در صدد یافتن مكان تسهيل جديد هستيم، بطوريكه مجموعه فواصل وزن دهي شده[15] با تسهيلات موجود، حداقل گردد.براي اطلاعات بیشتر در اين زمينه به فراهانی و حکمت­فر [3] و کلامروس [4] مراجعه كنيد.در گونه­اي از مسایل میانه، با محدوديت در قرار­گيري و يا حركت مواجه هستيم.در ادبيات موضوعي اين نوع مسایل، معمولاً سه دسته از اين مسا یل مورد مطالعه قرار گرفته­اند.اولين دسته، نواحي ممنوعه[16] نامیده می شوند كه در این نواحی تسهيلاتنمي توانند درآنجا قرار گيرند اما حركت در ميان اين نواحي بلامانع و بدون جريمه مي باشد(مانند مناطق و پارك­هاي حفاظت شده و یا مناطقی که مشخصه­های جغرافیای از قبیل شیب تند زمین از ایجاد تسهیل مورد نظر ممانعت می­کند).براي مطالعه بروي مسایل مكان­يابي میانه و مرکز درنواحی ممنوعه به هاماخر و نیکل [5]مراجعه كنيد.
[17]شناخته می­شوند كه در اين نواحي قرار­گيري يك تسهيل ممنوع بوده اما حركت از ميان آن با جريمه [18] همراه مي باشد(مانند درياچه اي كه، با قايق بتوان از دو طرف آن عبور و مرور كرد. برای نمونه، مسایل مکان­یابی با نواحی متراکم، با سرعت و هزینه­های سفر مختلف، در بوت [6] و بوت و کاوالیر [7] مورد بحث و بررسی قرار گرفته­اند.
[19]
[20] را با فواصل اقليدسي و يك مانع دايره اي در نظر گرفتند.همچنين آن­ها، نشان دادند كه چنين مسایلی دارای تابع هدف غير­محدب هستند و در ادامه براي حل آن يك روش ابتکاری مبتني بر تکنیک کمینه سازی متوالی بدون محدودیت[21] (SUMT) پيشنهاد دادند.بعداًکلامروس [9] ، برخي فواصل جبري اين مساله را بررسي كرد. نویسنده، ناحيه شدني را به يك تعداد سلول هاي محدب با تابع هدف محدب تجزيه كرد. اگرN، تعداد تسهيلات موجود باشد، تعداد این سلولهاي محدب تابع دو­جمله­ای ( یعنی، برابر O(N2))می­باشد. با توجه به اينكه با افزايشN، ساخت اين سلول هاي محدب سنگين و پر مشقت مي شود، بایشوف و کلامروس [10]،با پيشنهاد يك روشحل مبتني بر الگوريتم ژنتيك GA)) ، براين مشكل فائق گشتند. در ادامه بایشوف و همکاران [11] از متد فوق برای مساله مکان­یابی- تخصیص تسهیلات[22] در حضور موانع چند­وجهی و فاصله اقلیدسی استفاده کردند. نویسندگان دو روش ابتکاری که هر کدام از روشها از دو حل ابتدای استفاده می­کرد را معرفی کردند، سپس بر اساس نتیجه محاسباتی، به بررسی روش­های ابتکاری معرفی شده پرداختند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه ...

عنوان پایان نامه : مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با
گذرگاه های ظرفیت بندی شده. یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :.

مکان یابی در نظامی - boostfa

دانلود پایان نامه ارشد مساله مکان یابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک ...
مکان‌یابی پادگان‌های نظامی طبرستان در صدر اسلام ‌براساس منابع مکتوب مقاله 5 دوره .

پایان نامه مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی ...

دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش
صنایع عنوان: مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور…,پایان نامه مساله مکان
...

پایان نامه های رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی

در این تحقیق مکان یابی چند تسهیل و یک انبار مرکزی با تقاضا برنولی مورد
بررسی ..... پایان نامه مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی
با ...

پایان نامه های دانلودی رشته صنایع – متن کامل پایان نامه

20 آگوست 2016 ... پایان نامه دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته .... صنایع: مساله
مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با ...

مکان یابی در نظامی - boostfa

دانلود پایان نامه ارشد مساله مکان یابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک ...
مکان‌یابی پادگان‌های نظامی طبرستان در صدر اسلام ‌براساس منابع مکتوب مقاله 5 دوره .

بایگانی‌ها مکان یابی چند تسهیله چند دوره - fbsep7

مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت
بندی شده word چکیدهاین تحقیق مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای.

مقاله کنفرانس: مساله مكان یابی احتمالی دو معیاره تك تسهیلی ... - علم نت

کلیدواژه: مکانیابی احتمالی ، مینی سام و مینی ماکس ، مکانیابی چند معیاره ... مساله
مکان یابی مرکز تک تسهیله با فواصل نرم چبی شف در حضور یک مانع خطی احتمالی ...
مقاله کنفرانس: مساله مكان یابی چنددوره ای غیرقطعی هاب سلسله مراتبی بادرنظر ...

صنایع | مرجع فایل

مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت
بندی شده word چکیدهاین تحقیق مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای با فواصل ...

پر فروش ترین فایل ها

درمان موهای چرب - درمان بی حالتی مو - درمان موهای بسیار خشک - درمان موهای آسیب دیده -
درمان موهای آسیب دیده و رنگ شده -درمان موهای خیلی چرب ودارای ریزش فراوان - ضخیم
کردن ...

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مساله مکانیابی چند تسهیله با ...

مساله مکانیابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک مانع خطی با حرکت احتمالی
.... یعنی هدف یافتن مکان چند تسهیل نقطه ای در میان یک تعداد متناهی تسهیلات موجود
با وزن ... در ابتدای دوره، سیاستگذاری میکند، یعنی مساله مکانیابی ایستا میباشد.

مقاله مسئله چند دوره ای مکان یابی-تخصیص حداکثر پوشش برای ...

از این رو در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی پویا در حالت قطعی برای مسئله مکان
یابی- تخصیص تسهیلات ظرفیت بندی شده سیار خون گیری با شرایط پویایی
تقاضا ...

تحقیق -جزوه – برگه 47 – دانلود متن کامل با فرمت ورد جزوه های ...

10 جولای 2017 ... مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت
بندی شده پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته ...

خرید آنلاین پایان نامه – برگه 48 – دانلود – خرید – فروش پایان نامه ...

مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت
بندی شده پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته... ادامه متن فایل پایان ...

پایان نامه مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی ...

دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش
صنایع عنوان: مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور…,پایان نامه مساله مکان
...

تحقیق -جزوه – برگه 47 – دانلود متن کامل با فرمت ورد جزوه های ...

10 جولای 2017 ... مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت
بندی شده پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته ...

مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه ...

عنوان پایان نامه : مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با
گذرگاه های ظرفیت بندی شده. یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :.

دانلود فایل

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در
حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی شده پایان نامه مهندسی صنایع گرایش
...

مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه ...

30 سپتامبر 2016 ... عنوان پایان نامه : مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با
گذرگاه های ظرفیت بندی شده یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای ...

user8233 – پایان نامه – مقاله-تحقیق

10 جولای 2017 ... 3-5-2 مسايل مكان يابي ميانه تک تسهیله با مربع فاصله اقلیدسی. ..... 2- مساله براي
كل افق برنامه ريزي در ابتداي دوره، سياست گذاري مي كند، يعني ... نويسندگان يك
مساله وبر صفحه اي را با فواصل اقليدسي و يك مانع دايره اي در نظر گرفتند. ... مك
گاروي و كاوالير [ 22 [مساله مكان يابي ميانه در حضور موانع چند وجهي و فواصل ...

مقاله مسئله چند دوره ای مکان یابی-تخصیص حداکثر پوشش برای ...

از این رو در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی پویا در حالت قطعی برای مسئله مکان
یابی- تخصیص تسهیلات ظرفیت بندی شده سیار خون گیری با شرایط پویایی
تقاضا ...

چند معیاره – دانلود ریسرچ ارشد

مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت
بندی شده پژوهش برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع – صنایع
...

مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه ...

عنوان پایان نامه : مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با
گذرگاه های ظرفیت بندی شده. یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :.

پر فروش ترین فایل ها

درمان موهای چرب - درمان بی حالتی مو - درمان موهای بسیار خشک - درمان موهای آسیب دیده -
درمان موهای آسیب دیده و رنگ شده -درمان موهای خیلی چرب ودارای ریزش فراوان - ضخیم
کردن ...

مکان یابی در نظامی - boostfa

دانلود پایان نامه ارشد مساله مکان یابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک ...
مکان‌یابی پادگان‌های نظامی طبرستان در صدر اسلام ‌براساس منابع مکتوب مقاله 5 دوره .

فهرست مقالات پوستری IIEC2017 - انجمن مهندسی صنایع ایران

77, ارائه یک مدل ریاضی به منظور حل مساله چند هدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای
.... بهینه سازی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته چند دوره ای و چند مرحله ای
... 178, مساله مکان یابی مرکز تک تسهیله با فواصل نرم Tchebychev در حضور یک ...

مکان یابی در نظامی - boostfa

دانلود پایان نامه ارشد مساله مکان یابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک ...
مکان‌یابی پادگان‌های نظامی طبرستان در صدر اسلام ‌براساس منابع مکتوب مقاله 5 دوره .

ایده سایت کسب درآمد – فروش پرفروش ترین فایل ها

26 آوريل 2017 ... همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور ...
مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با ...

صنایع | ویکی روبو

14 ژانويه 2017 ... مساله مکان‌یابی تک‌وسیلهای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی word ...
مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با ...

مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی ... - yessss

4 ا کتبر 2017 ... مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ... همچنین
یک تعداد از ویژگیهای مساله مورد بررسی قرار گرفته و در…

مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه ...

download 4 هفته ago صنایع دیدگاه‌ها برای مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای
در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی شده word بسته هستند 1 Views ...

زنبور بلاگ

4 آوريل 2017 ... ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري. ﺑﺮون ﺳﭙﺎري داراي ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ. اي ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ . وﺟﻮد ﺿﺮب. ... پایان نامه
بررسی تأثیر خصوصی سازی در عملکرد بانک ملت در دوره دو … ... مساله مکان یابی-
تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور … 7 ساعت قبل … در این تحقیق،
یک مساله مکان یابی- تخصیص چند تسهیله ای که مشتریان آن دارای …

پر فروش ترین فایل ها

درمان موهای چرب - درمان بی حالتی مو - درمان موهای بسیار خشک - درمان موهای آسیب دیده -
درمان موهای آسیب دیده و رنگ شده -درمان موهای خیلی چرب ودارای ریزش فراوان - ضخیم
کردن ...

پایان نامه مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی ...

دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش
صنایع عنوان: مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور…,پایان نامه مساله مکان
...

100استيکر گلچين در يک بسته

دانلود گلچين آهنگ هاي شاد قديمي در يک فايلخلاصه اي از مطلب :,گلچين آهنگ قديمي,
گلچين ...مقام های آلمانی روز ... مختلف تصميم گيري در يک دوره ... (گلچين‌فر و ...
محققان ... قبل از آنکه قرار ... مساله مکانیابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور
یک مانع .

1395 – برگه 295 – خرید و دانلود پایان نامه (متن کامل) – بهار فایل

دانلود پایان نامه ارشد:مساله مکان‌یابی تک‌وسیلهای با فاصله متعامد در حضور سه مانع
... پایان نامه ارشد:مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با ...

انجام پایان نامه،سمینار، تایپ ، ترجمه به صورت حرفه ای توسط اساتید و ...

مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت
بندی شده. شبکه; لیست. پایان نامه های فنی مهندسی. ارسال شده توسط سینا اوینار.

پایان نامه های آماده صنایع - سامانه نوین مسداک

... های اقتصادی اجتماعی: برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت ....
صنایع گرایش صنایع: مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع ...

–273 – پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

10 جولای 2017 ... مسئله از نوع مکان یابی پیوسته میانه متعامد در حالت چند تسهیله می باشد. ... مساله
برای کل افق برنامهریزی در ابتدای دوره، سیاستگذاری میکند، ... این مقاله اولین مقاله
ای بود که مسئله وبر را در حالت متعامد و در حضور یک مانع بررسی می ...

پایان نامه های رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی

در این تحقیق مکان یابی چند تسهیل و یک انبار مرکزی با تقاضا برنولی مورد
بررسی ..... پایان نامه مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی
با ...

پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - بلاگخون

برای دریافت هر یک از پایان نامه ها در قالب ورد (WORD) شماره پایان نامه را به آدرس ....
صنایع گرایش صنایع: مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع ...

دانلود “مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با ...

دانلود “مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های
ظرفیت بندی شده word”. برای دانلود فایل “مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در
...